Kdy a kde využijete jednotky Axon LTE?

Domů Novinky Kdy a kde využijete jednotky Axon LTE? Zpět
Případové studie

Programovatelné logické kontroléry Unipi Axon M265 a M565 disponují kromě výbavy společné všem jednotkám řady Axon i LTE konektivitou a slotem pro SIM kartu. Oba tyto prvky umožňují kontroléru využít bezdrátovou síť LTE pro připojení k internetu. Jaké výhody tato forma komunikace přináší?

Primární síťové připojení

 

Díky moderním online SCADA systémům mají majitelé či provozovatelé různých automatizačních sestav možnost připojené technologie monitorovat a spravovat vzdáleně přes internet. Centrální dispečink tak může přijímat provozní data a provádět vzdálenou údržbu technologií rozmístěných v geograficky oddělených lokacích.

Kde může vzniknout problém
Pro možnost vzdáleného monitoringu a ovládání je potřeba řídící systém dané technologie připojit k internetu. Pokud je ale tato technologie umístěna ve vzdálené nebo obtížně dostupné lokaci, či pokud z nějakého důvodu nelze využít stávající konektivitu, připojení nelze realizovat. V takovém případě se majitel či provozovatel nevyhne finančním nákladům spojeným s vytvořením potřebné infrastruktury. 

Řešení
Jednotky Axon LTE se všemi svými výhodami a funkcemi představují ideální řešení pro výše uvedené případy. Velkou výhodou je i jednoduché nasazení bez nutnosti širších znalostí síťových technologií. Jediné, co je tak v dané lokaci potřeba, je dostatečné pokrytí mobilním signálem.

Záložní síťové připojení

Ve sféře průmyslové automatizace je kriticky důležitá schopnost včas reagovat na poruchy či jiné provozní problémy. Nepřetržité sledování provozních údajů umožňuje problémy včas odhalit a reagovat na ně dříve než dojde ke kritickému selhání. Lze tak zabránit značným finančním ztrátám v případě nutného zastavení provozu. Programovatelné logické kontroléry v takových systémech komunikují s jednotlivými zařízeními a vyčítají z nich provozní údaje a následně je odesílají do SCADA systému v příslušném dohledovém centru. 

Kde může vzniknout problém
Pokud dojde k výpadku primárního síťového spojení, přeruší se tím komunikace mezi kontrolérem a dohledovým centrem. Takový výpadek nemusí být vždy odhalen okamžitě - mezi odhalením poruchy a nápravou situace tak vzniká časová mezera, během které dispečink nedostává žádná chybová hlášení. Důsledkem je riziko pozdní reakce dohledového centra na případné problémy.

Řešení
Díky zabudovanému LTE konektivitě kontroléry Axon M265 a M565 na výpadek primárního připojení reagují přepnutím na záložní připojení přes LTE, čímž zajistí neustálé spojení s dohledovým centrem. Nedochází tak k výpadku spojení a dispečink získává provozní údaje i během doby potřebné k odhalení a nápravě příčiny poruchy primárního spojení.

Zaujaly Vás nové řídicí jednotky Axon s LTE? Bližší informace naleznete na našem e-shopu nebo v Unipi Knowledge Base.

Další informaceZobrazit více