Mervis

Produkty

Mervis je oficiálně podporovaná softwarová platforma pro řídicí jednotky UniPi.

Mervis je softwarová platforma pro ovládání a programování řídících jednotek UniPi. Společně s EVOKem je naší oficiální dodávanou softwarovou platformou. Oproti EVOKu (který je spíš základním driverem pro přístup k jednotlivým rozhraním) je Mervis rozsáhlým souborem nástrojů pro pokročilou regulaci a automatizaci. Mervis je vyvíjen a podporuje metody programování v souladu s normou IEC 61131-3. Je kompatibilní s řídícími jednotkami UniPi v1.1UniPi Neuron a UniPi Axonstejně jako s rozšiřujícími moduly Unipi Extension

kompletní sady UniPi 1.1 všech modelů řad Neuron a Axon je součástí baleni i žádanka o licenci Mervis. Licence není pro použití Mervisu podmiňující; programovací prostředí Mervis IDE lze zdarma stáhnout na našem online úložišti downloads.unipi.technology a volně jej s našimi produkty užívat. Licence je vyžadována pouze pro možnost připojení k proxy serveru a ukládání vašich dat v online databázi. Databáze není pro provoz Mervisu vyžadována, jedná se ale o jeden z nejlepších nástrojů na trhu pro průběžný monitoring dat a archivaci údajů pro zpětné vyhodnocování. Žádanku o licenci je rovněž možno zakoupit samostatně v našem e-shopu.

Nástroje Mervis

 • Samotný software - ve formě image určeného k vypálení na SD kartu v řídící jednotce.
 • Mervis IDE - pro vývoj a ladění programu pro řídící jednotku; pouze pro Windows
 • Mervis HMI - editor pro vytvoření a editaci grafického uživatelského rozhraní HMI (Human Machine Interface); pouze pro Windows
 • Mervis RT - runtime prostředí pro spouštění a testování programu (umožňuje i případné externí řízení jednotky); pouze pro Windows
 • Záloha dat - součástí každé licence je možnost bezplatně zálohovat data z 10 datových bodů do cloudu
 • SCADA rozhraní - online SCADA rozhraní pro vzdálený přehled a kontrolu (v současnosti je ve vývoji)
Prohlížeč proměnných řídící jednotky IDE Programování ve FBD diagramu

Jak začít?

Následující seznam stručně popsaných kroků vám dá lepší představu, jak s Mervisem začít.

Co je potřeba

Pokud plánujete řídit váš systém s UniPi Neuron, licence Mervis je k němu dodávána zdarma. Pokud plánujete využít UniPi v1.1, je třeba zakoupit licenci. V případě obou verzí jednotek je potřeba SD karta, kam se vypálí Mervis, a napájecí zdroj. UniPi v1.1 je napájeno 5V, Neuron používá 24V zdroje (Více informací o napájecích zdrojích Neuron čtěte zde). K UniPi v1.1 je ještě potřeba zakoupit Raspberry Pi. Ve vašem systému také můžete potřebovat digitální teploměry nebo magnetické kontakty.

Jak postupovat

1) Stáhněte si manuál, Mervis image a instalační program pro vývojové prostředí Mervis IDE. Nainstalujete IDE, vypálíte image na SD kartu, zasunete do řídící jednotky, kterou připojíte k napájení a k lokální síti. Do řídící jednotky dle potřeby připojíte komponenty vašeho systému.
2) Ve vývojovém prostředí načtete řídící jednotku a nastavíte její vstupy, výstupy a rozhraní. Nastavení nahrajete pomocí prostředí do řídící jednotky.
3) Pomocí grafického editoru jednoduše sestavíte řídící program propojením vstupních a výstupních proměnných a nachystaných funkčních bloků.
4) Nahrajete program do řídící jednotky.
5) V následující fázi začnete přizpůsobovat program vašim potřebám. Pomocí dalšího editoru lze nakreslit jednoduché webové rozhraní pro ovládání vašeho systému přes webovou stránku.

Toto je obecný postup jak pracovat s Mervisem a řídící jednotkou. Pro lepší představu, co vše lze připojit do systému čtěte o Smart Home.

IEC 61131-3 a způsoby programování

IEC 61131-3 je část mezinárodního standardu pro programovatelné řídící jednotky (PLC), která popisuje základní softwarovou architekturu a programovací jazyky pro jejích ovládání. Pro uživatele, kteří znají programovací metody definované tímto standardem, bude snadnější pracovat s neznámou platformou vyvíjenou v souladu s tímto standardem. Mervis je v souladu s tímto standardem, umožňuje dvě metody programování dle standardu.

FBD

Function Block Diagram je metoda, která umožňuje snadné programování graficky pomocí předprogramovaných funkčních bloků. Jednotlivé bloky a proměnné lze propojovat. Každý funkční blok popisuje vztah mezi vstupními a výstupními proměnnými. Je možno buď importovat předvytvořené bloky z knihovny a nebo si vytvářet vlastní.

ST

ST (Structured Text) je standardizovaný vysokoúrovňový programovací jazyk. Podporuje základní programovací struktury a  funkce (IF - THEN - ELSE, REPEAT - UNTIL, SQRT(), SIN(), etc.). Tímto jazykem jsou vytvořeny funkční bloky v knihovně a lze vytvářet vlastní složitější programy.

   

Knihovna funkčních bloků

Program obsahuje celou knihovnu funkčních bloků například pro:

 • matematické operace (sčítání, dělení, průměr, absolutní hodnota, modulus, maximum, minimum, ...)
 • logické operace (AND, OR, NOT, XOR)
 • sčítač pulzů, generátor pulzů, časové funkce
 • pokročilé algoritmy (Histereze, PID regulace, Ekvitermní řízení)
 • komunikaci přes e-mail, SMS

Každý z funkčních bloků je podobně vysvětlen v integrovaném návodu.

Histereze

histereze

V histerezi uživatel nastaví optimální teplotu místnosti (typicky 21°C) a připojí teploměr měřící reálnou teplotu v místnosti. Výstupem bloku je signál pro sepnutí relé ovládající topení. Funkce následně průběžně zapíná kotel po dosažení určitého minima pod optimální teplotou a vypíná kotel jakmile je dosaženo optimální teploty.

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Vstupem do funkčního bloku je teplota interiéru, exteriéru a teplota vody v ústředním topení. Výstupem je signál pro sepnutí relé ovládající kotel.

Human Machine Interface

Pomocí HMI editoru lze vytvářet grafické uživatelské rozhraní pro jednoduchý přístup k základním funkcím. K tomuto rozhraní lze přistupovat lokálně přes webový prohlížeč.

Ukázka HMI editoru Příklad grafického uživatelského rozhraní

Záloha dat a online databáze

Součástí Mervis je i záloha dat z jednotlivých datových bodů projektu do cloudové databáze. Pod datovým bodem si lze představit například digitální vstup nebo digitální teploměr 1-Wire, jehož hodnota se lokálně periodicky ukládá a uložené historické záznamy jsou následně zálohovány do databáze. K databázi se poté lze vzdáleně připojit a data procházet přes prohlížeč.

Webový prohlížeč databáze 

Sloupcový graf Kobercový graf vývoje venkovních teplot za 1 rok Čárový graf vývoje venkovní teploty naměřené třemi teploměry 
     

Pro přístup k databázi je vyžadována licence. Ke každé licenci navíc uživatel dostane možnost zálohovat 10 datových bodů zdarma. Pro zálohování dat z dalších datových bodů je třeba platit tarif. Přihlašovací údaje propřístup k webovému prohlížeči databáze a pro připojení jednotky prostřednictví IDE jsou uvedeny v licenci. V případě, kdy je Mervis součástí fyzické objednávky, vám bude zaslána papírová licence. V případě zakoupení samostatně vám bude poslána licence v elektronické podobě.

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je systém pro řízení a dohled. K Mervis SCADA lze přistupovat přes online uživatelské rozhraní a všechna připojená zařízení ovládat a monitorovat vzdáleně vše v jednom rozhraní. V rámci uživatelského rozhraní lze navštívit schématický pohled, prostřednictvím kterého lze systém ovládat, a tabulkový přehled datových bodů. Jednotlivé datové body lze vybrat a zobrazit jejich vývoj v volitelném typu grafů, data je možno následně exportovat.

Projektové schéma - statistický přehled Vizuální projektové schéma Vizuální projektové schéma - kotelna

Kam dál

Díly

Unipi 1.1
Skladem do 20 kusů

Unipi 1.1 Lite
Skladem více než 20 kusů

Unipi Extension xS10
(vyprodáno)

Unipi Axon S105
Skladem více než 20 kusů

Do košíku
Přihlásit k odběru novinek