Mervis

Produkty

Mervis je oficiálně podporovaná softwarová platforma pro řídicí jednotky UniPi.

Mervis je softwarová platforma pro ovládání a programování řídících jednotek UniPi. Společně s EVOKem je naší oficiální dodávanou softwarovou platformou. Oproti EVOKu (který je spíš základním driverem pro přístup k jednotlivým rozhraním) je Mervis rozsáhlým souborem nástrojů pro pokročilou regulaci a automatizaci. Mervis je vyvíjen a podporuje metody programování v souladu s normou IEC 61131-3. Je kompatibilní s řídícími jednotkami UniPi v1.1UniPi Neuron a UniPi Axonstejně jako s rozšiřujícími moduly Neuron xS. 

kompletní sady UniPi 1.1 všech modelů řad Neuron a Axon je součástí baleni i žádanka o licenci Mervis. Licence není pro použití Mervisu podmiňující; programovací prostředí Mervis IDE lze zdarma stáhnout na našem online úložišti downloads.unipi.technology a volně jej s našimi produkty užívat. Licence je vyžadována pouze pro možnost připojení k proxy serveru a ukládání vašich dat v online databázi. Databáze není pro provoz Mervisu vyžadována, jedná se ale o jeden z nejlepších nástrojů na trhu pro průběžný monitoring dat a archivaci údajů pro zpětné vyhodnocování. Žádanku o licenci je rovněž možno zakoupit samostatně v našem e-shopu.

Nástroje Mervis

 • Samotný software - ve formě image určeného k vypálení na SD kartu v řídící jednotce.
 • Mervis IDE - pro vývoj a ladění programu pro řídící jednotku; pouze pro Windows
 • Mervis HMI - editor pro vytvoření a editaci grafického uživatelského rozhraní HMI (Human Machine Interface); pouze pro Windows
 • Mervis RT - runtime prostředí pro spouštění a testování programu (umožňuje i případné externí řízení jednotky); pouze pro Windows
 • Záloha dat - součástí každé licence je možnost bezplatně zálohovat data z 10 datových bodů do cloudu
 • SCADA rozhraní - online SCADA rozhraní pro vzdálený přehled a kontrolu (v současnosti je ve vývoji)
Prohlížeč proměnných řídící jednotky IDE Programování ve FBD diagramu

Jak začít?

Následující seznam stručně popsaných kroků vám dá lepší představu, jak s Mervisem začít.

Co je potřeba

Pokud plánujete řídit váš systém s UniPi Neuron, licence Mervis je k němu dodávána zdarma. Pokud plánujete využít UniPi v1.1, je třeba zakoupit licenci. V případě obou verzí jednotek je potřeba SD karta, kam se vypálí Mervis, a napájecí zdroj. UniPi v1.1 je napájeno 5V, Neuron používá 24V zdroje (Více informací o napájecích zdrojích Neuron čtěte zde). K UniPi v1.1 je ještě potřeba zakoupit Raspberry Pi. Ve vašem systému také můžete potřebovat digitální teploměry nebo magnetické kontakty.

Jak postupovat

1) Stáhněte si manuál, Mervis image a instalační program pro vývojové prostředí Mervis IDE. Nainstalujete IDE, vypálíte image na SD kartu, zasunete do řídící jednotky, kterou připojíte k napájení a k lokální síti. Do řídící jednotky dle potřeby připojíte komponenty vašeho systému.
2) Ve vývojovém prostředí načtete řídící jednotku a nastavíte její vstupy, výstupy a rozhraní. Nastavení nahrajete pomocí prostředí do řídící jednotky.
3) Pomocí grafického editoru jednoduše sestavíte řídící program propojením vstupních a výstupních proměnných a nachystaných funkčních bloků.
4) Nahrajete program do řídící jednotky.
5) V následující fázi začnete přizpůsobovat program vašim potřebám. Pomocí dalšího editoru lze nakreslit jednoduché webové rozhraní pro ovládání vašeho systému přes webovou stránku.

Toto je obecný postup jak pracovat s Mervisem a řídící jednotkou. Pro lepší představu, co vše lze připojit do systému čtěte o Smart Home.

IEC 61131-3 a způsoby programování

IEC 61131-3 je část mezinárodního standardu pro programovatelné řídící jednotky (PLC), která popisuje základní softwarovou architekturu a programovací jazyky pro jejích ovládání. Pro uživatele, kteří znají programovací metody definované tímto standardem, bude snadnější pracovat s neznámou platformou vyvíjenou v souladu s tímto standardem. Mervis je v souladu s tímto standardem, umožňuje dvě metody programování dle standardu.

FBD

Function Block Diagram je metoda, která umožňuje snadné programování graficky pomocí předprogramovaných funkčních bloků. Jednotlivé bloky a proměnné lze propojovat. Každý funkční blok popisuje vztah mezi vstupními a výstupními proměnnými. Je možno buď importovat předvytvořené bloky z knihovny a nebo si vytvářet vlastní.

ST

ST (Structured Text) je standardizovaný vysokoúrovňový programovací jazyk. Podporuje základní programovací struktury a  funkce (IF - THEN - ELSE, REPEAT - UNTIL, SQRT(), SIN(), etc.). Tímto jazykem jsou vytvořeny funkční bloky v knihovně a lze vytvářet vlastní složitější programy.

   

Knihovna funkčních bloků

Program obsahuje celou knihovnu funkčních bloků například pro:

 • matematické operace (sčítání, dělení, průměr, absolutní hodnota, modulus, maximum, minimum, ...)
 • logické operace (AND, OR, NOT, XOR)
 • sčítač pulzů, generátor pulzů, časové funkce
 • pokročilé algoritmy (Histereze, PID regulace, Ekvitermní řízení)
 • komunikaci přes e-mail, SMS

Každý z funkčních bloků je podobně vysvětlen v integrovaném návodu.

Histereze

histereze

V histerezi uživatel nastaví optimální teplotu místnosti (typicky 21°C) a připojí teploměr měřící reálnou teplotu v místnosti. Výstupem bloku je signál pro sepnutí relé ovládající topení. Funkce následně průběžně zapíná kotel po dosažení určitého minima pod optimální teplotou a vypíná kotel jakmile je dosaženo optimální teploty.

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Vstupem do funkčního bloku je teplota interiéru, exteriéru a teplota vody v ústředním topení. Výstupem je signál pro sepnutí relé ovládající kotel.

Human Machine Interface

Pomocí HMI editoru lze vytvářet grafické uživatelské rozhraní pro jednoduchý přístup k základním funkcím. K tomuto rozhraní lze přistupovat lokálně přes webový prohlížeč.

Ukázka HMI editoru Příklad grafického uživatelského rozhraní

Záloha dat a online databáze

Součástí Mervis je i záloha dat z jednotlivých datových bodů projektu do cloudové databáze. Pod datovým bodem si lze představit například digitální vstup nebo digitální teploměr 1-Wire, jehož hodnota se lokálně periodicky ukládá a uložené historické záznamy jsou následně zálohovány do databáze. K databázi se poté lze vzdáleně připojit a data procházet přes prohlížeč.

Webový prohlížeč databáze 

Sloupcový graf Kobercový graf vývoje venkovních teplot za 1 rok Čárový graf vývoje venkovní teploty naměřené třemi teploměry 
     

Pro přístup k databázi je vyžadována licence. Ke každé licenci navíc uživatel dostane možnost zálohovat 10 datových bodů zdarma. Pro zálohování dat z dalších datových bodů je třeba platit tarif. Přihlašovací údaje propřístup k webovému prohlížeči databáze a pro připojení jednotky prostřednictví IDE jsou uvedeny v licenci. V případě, kdy je Mervis součástí fyzické objednávky, vám bude zaslána papírová licence. V případě zakoupení samostatně vám bude poslána licence v elektronické podobě.

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je systém pro řízení a dohled. K Mervis SCADA lze přistupovat přes online uživatelské rozhraní a všechna připojená zařízení ovládat a monitorovat vzdáleně vše v jednom rozhraní. V rámci uživatelského rozhraní lze navštívit schématický pohled, prostřednictvím kterého lze systém ovládat, a tabulkový přehled datových bodů. Jednotlivé datové body lze vybrat a zobrazit jejich vývoj v volitelném typu grafů, data je možno následně exportovat.

Projektové schéma - statistický přehled Vizuální projektové schéma Vizuální projektové schéma - kotelna

Kam dál

 • SCADA Demo - vyzkoušejte SCADA (Login: "demo", password: "demo")
 • Fórum - Pokud nemůžete najít odpověď na váš dotaz, navštivte naše fórum
 • Video tutoriály - Podívejte se, jak se pracuje s Mervisem krok za krokem
 • Do E-shopu