Rozšiřující moduly Unipi

Domů Produkty Rozšiřující moduly Unipi Zpět
Produkty

Řada rozšiřujících modulů Unipi Extension představuje snadný a nenákladný způsob rozšíření Vašeho projektu o další vstupy a výstupy. 

Rozšiřující moduly řady Unipi Extension představují jednoduchý a levný způsob rozšíření Vašeho projektu o další vstupy a výstupy. Moduly komunikují protokolem Modbus RTU přes rozhraní RS485 a lze je připojit k jednotkám Unipi Patron, Unipi Neuron i Unipi Axon, případně i k PLC jiných výrobců.

Přehled modelů rozšiřujících modulů

Označení DI RO AI AO RS485
Rozšiřující moduly, velikost na DIN liště: 4 moduly = 7 cm
xS11 12 13 - - 1
xS51 4 5 4 4 1

Příklady využití rozšiřujících modulů

Rozšiřující moduly jsou levným a jednoduchým řešením v případě, kdy Vám přestane dostačovat počet I/O na kontroléru. Moduly jsou řízeny logikou umístěnou na PLC, odpadá tak potřeba jejich programování. Na jednu sběrnici pak lze umístit více rozšiřujících modulů a vytvořit tak síť s vysokým počtem vstupů a výstupů řízenou jedním PLC. 

Alternativně lze rozšiřující moduly použít i pro zpřístupnění vstupů a výstupů v jiné lokaci než ve které je umístěn rozvaděč s PLC (typicky např. vedlejší místnost, jiné patro apod.). Rozšiřující modul můžete jednoduše umístit do rozvaděče v dané lokaci, připojit k němu ovládaná zařízení a následně jej jediným sériovým kabelem připojit k PLC. Výrazně tak snížíte potřebný počet a délku kabelů, čímž dosáhnete značné úspory nákladů.

Návod k připojení rozšiřujících modulů k PLC Unipi, popis jejich funkcí, technická data a další informace naleznete v technické dokumentaci či na Unipi Knowledge Base.

Speciální funkce a vlastnosti

Direct Switch
Tato funkce umožňuje propojit digitální vstup s digitálním výstupem či reléovým výstupem. Funkce je nezávislá na řídicím programu v PLC a je tak vhodná pro projekty náročné na rychlost odezvy (např. ovládání světel). Funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří režimů:

  • Copy: výstup je spínán aktivním vstupem
  • Invert: výstup je spínán neaktivním vstupem
  • Toggle: výstup je spínán každou změnou na vstupu

Výchozí nastavení
Tato funkce umožňuje uložit konfiguraci modulu do jeho interní paměti. V případě restartu zařízení se následně modul automaticky nastaví dle uložené konfigurace. 

Master Watchdog
Funkce průběžně monitoruje komunikací mezi modulem a procesorem řídicí jednotky. Pokud během uživatelem nastavené doby neproběhne žádná komunikace, procesory modulu automaticky načtou uložené výchozí nastavení. Tato funkce uchová zařízení v provozu zařízení za mimořádných situací, např. při selhání řídicí jednotky či problémech se softwarem.

Desky se vstupy a výstupy jsou vybaveny vlastním kontrolním mikroprocesorem, který udržuje v provozu základní funkcionalitu I/O i v případě výpadků spojení s řídicí jednotkou či poruchy řídicí jednotky.

Adresace zařízení, nastavení DIP switche

Adresace rozšiřujících modulů se provádí buď pomocí řídicího software spuštěného na vzdálené řídicí jednotce, případně ji lze provést i manuálně pomocí integrovaného DIP switche. DIP switch umožňuje nastavit 4-bitovou adresu a manuální nastavení je vyhodnoceno prioritně před softwarovým nastavením. Pokud je adresa na DIP switchi nastavena na “0000”, veškeré manuální nastavení DIP switche je ignorováno a prioritu přebírá softwarové nastavení.

Detail DIP switche pro adresaci rozšíření

Kam dál? 

Díly

Unipi Extension xS11
Skladem více než 20 kusů

Unipi Extension xS51
Skladem více než 20 kusů

Do košíku
Přihlásit k odběru novinek