Řízení vzduchotechniky a kogenerační jednotky v městských bazénech

Domů Reference Řízení vzduchotechniky a kogenerační jednotky v městských bazénech Zpět
Reference

Česká firma realizující energeticky úsporné projekty využívá kontroléry Unipi k řízení a monitoringu vzduchotechniky společně s kogenerační jednotkou městských bazénů v Hustopečích.

Česká společnost Amper Savings a.s., součást energetické Skupiny Amper, poskytuje energetické služby, jejichž součástí je realizace úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií pro optimalizaci energetického hospodářství. Specifickou oblastí zájmu společnosti jsou EPC projekty (Energy Performance Contracting), tj. poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Tato služba spočívá v tom, že společnost ručí za snížení spotřeby energie, která se následně projeví v úsporách provozních nákladů. Tyto úspory jsou následně použity ke splacení počáteční investice projektu.


Problém

Jedním z EPC projektů, který společnost řešila, byla i dlouhodobě energeticky neúsporná budova městského krytého bazénu v Hustopečích. Původně zastaralé a prostorově objemné rozvaděče, bez možnosti vzdáleného monitoringu bylo třeba nahradit za nové. Stávající systém řízení vyžadoval dlouhodobou a časově náročnou manuální údržbu, tedy bylo nutné zvolit spolehlivé řídicí jednotky, které by tyto problémy vyřešily. Požadavky na nové kontroléry tak zahrnovaly:
 • umožnění vzdáleného monitoringu a tedy zefektivnění údržby celého projektu
 • jednoduché zapojení s ohledem na prostor a připojené technologie
 • spolehlivost, aby bylo možné garantovat energetické úspory
 • zabezpečení propojení řídicího systému s cloudovou službou Mervis SCADA
 • možnost dalšího rozšíření celého projektu v budoucnosti


Řešení

Na základě požadavků projektu, vybrala společnost jednotky Unipi z řady Axon (M525 a L525; v nabídce Unipi nahrazeny plně kompatibilními modely Patron M527 a L527) a z řady Extension (xS51, xS11, xG18).

Ideální a levné řešení, kdy stačilo použít pouze Extensiony napojené na hlavní jednotku, místo původních velkých rozvaděčů.“
– Martin Hauser; Vedoucí střediska realizace

V rámci projektu je třeba spravovat dva vnitřní bazény, včetně jejich zázemí (přilehlé prostory, šatny, atd.) a velké venkovní koupaliště (pět bazénů s připojenými atrakcemi jako tobogán, skluzavky a vodopády). To vše pomocí kotle, kogenerační jednotky, solárních panelů a vzduchotechnik. Kontroléry Unipi v tomto případě zajišťují, aby bylo řízení takovéto soustavy efektivní a energeticky úsporné.
Pomocí soustavy digitálních i analogových senzorů a čidel (1-Wire, odporová čidla atd.), odečítají PLC jednotky hodnoty o:
 • teplotě vody v bazénech
 • teplotě vzduchu ve vnitřních prostorách a zázemí bazénů
 • spotřebě/dodávce energie
 • vlhkosti ve vnitřních prostorách a zázemí bazénů
 • spotřebě plynu kogenerační jednotkou
 • výkonu solárních panelů

Kontroléry Unipi zajišťují řízení kotle i kogenerační jednotky pomocí protokolu Modbus a řídí využití energie ze solárních panelů. Největšími výhodami protokolu Modbus jsou relativní jednoduchost a nízké nároky na systémové prostředky.

Jednoznačně preferujeme Modbus. Čím více dat, tím lépe.“ 
– Martin Hauser, Vedoucí střediska realizace

Díky tomuto zapojení a na základě získaných údajů ze senzorů a čidel, mohou jednotky Unipi úsporně řídit:
 • topení v zázemí a přilehlých prostorách ke každému bazénu
 • ohřev vody v bazénech pomocí kotle, kogenerační jednotky a solárních panelů
 • vzduchotechniky na odvlhčení vzduchu

Jako softwarové řešení projekt využívá systém Mervis, oficiálně podporovanou kompletní platformu pro produkty Unipi včetně:
 • Mervis IDE (integrované vývojové prostředí) – pro tvorbu, ladění a vzdálenou správu řídicích programů pro kontroléry Unipi.
Důležité je, že si projekt naprogramujeme přesně tak, jak potřebujeme.“ 
– Martin Hauser, Vedoucí střediska realizace

 • Mervis SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – cloudovou službu pro vzdálený dispečink, řízení a analýzu historických dat s možností monitorování a ovládání všech připojených systémů nezávisle na jejich lokaci v přehledném grafickém rozhraní. Díky využití Mervis SCADA může společnost sledovat jakýkoliv zásah do projektu a na základě historických dat také garantovat hospodářské výsledky.
 • Mervis Proxy (vzdálený přístup a správa) – zabezpečené internetové spojení odkudkoliv na světě, bez nutnosti VPN, veřejných IP adres nebo složité síťové konfigurace.


Další kroky

Do budoucna společnost plánuje rozšířit projekt o čerpadla, která by byla řízena dalším modulem řídicí jednotky. Vzhledem k úspoře místa v rozvaděčích díky jednotkám Unipi, je možné tento budoucí modul jednoduše doplnit do již existující instalace.Kam dál?

Díly

Unipi Extension xG18
Skladem více než 20 kusů

Unipi Extension xS11
Skladem více než 20 kusů

Unipi Extension xS51
Skladem více než 20 kusů

Unipi Patron M527
Skladem více než 20 kusů

Unipi Patron L527
Skladem více než 20 kusů

Do košíku
Přihlásit k odběru novinek