Poučení o ochraně osobních údajů

Domů Obchodní podmínky Poučení o ochraně osobních údajů Zpět
Obchodní podmínky

V souvislosti se zavedením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uveřejňuje společnost Faster CZ, s.r.o. následující prohlášení o zpracování osobních údajů prostřednictvích oddělení Unipi technology. (verze aktuální k 15.05.2018)

Oddíl 1 - Účel prohlášení

Faster CZ s.r.o.

se sídlem Jarní 44g, 614 00 Brno-Maloměřice, IČO: 60722266, DIČ: CZ60722266, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 16631,

dále jen „Společnost“

prostřednictvím svého odborného oddělení Unipi technology zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

Společnost tímto prohlášením informuje o zpracování osobních údajů prováděného v souvislosti s návštěvou webových stránek Unipi technology na adrese https://www.unipi.technology/, jakož i o ostatních případech zpracování osobních údajů, vzniklých při činnostech Společnosti.

Oddíl 2 - zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje jsou zpracovávány až poté, co se návštěvník přihlásí k odběru newsletterů a obchodních sdělení skrze příslušné odkazy na webových stránkách https://www.unipi.technology/. K přihlášení je třeba vyplnit e-mailovou adresu návštěvníka, případně mohou být návštěvníkem poskytnuty i další údaje jako např. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa aj.

Návštěvníkem poskytnuté osobní údaje Společnost zpracovává na základě jeho souhlasu se zasíláním uvedených materiálů. Tyto údaje vždy zahrnují minimálně e-mailovou adresu návštěvníka. Návštěvník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, případně využít odhlašovacího odkazu v patičce každého obchodního sdělení. 

Údaje návštěvníků jsou zpracovávány také za pomoci aplikace SmartEmailing, provozovaná společností SmartSelling a.s., sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČO: 29210372, DIČ: CZ29210372.

V některých případech můžou být tyto údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Oddíl 3 - Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem na e-shopu Unipi technology

V případě nákupu v elektronickém obchodě na adrese https://www.unipi.technology/shop bude Společnost zpracovávat osobní údaje potřebné k provedení všech úkonů spojených s objednávkou, platbou a dodání zboží. Jedná se o následující údaje

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • fakturační adresa (pokud se liší od dodací)

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem realizace smlouvy mezi Společností a zákazníkem, dodání zboží a splnění povinností daných platnými právními předpisy týkajících se prodeje (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty. V neposlední řadě jsou údaje zpracovávány za účelem ochrany právem chráněných zájmů Společnosti.

Výše uvedené údaje budou Společnosti uloženy a zpracovávány po dobu 10 let ode dne uzavření příslušné smlouvy. 

Platba

Pokud zákazník zvolí přímou platební bránu k dokončení nákupu, platební brána ukládá data o platební kartě zákazníka. Tyto údaje jsou šifrované pomocí PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Údaje o platební kartě jsou uloženy pouze do doby dokončení nákupu. Ihned po dokončení platby jsou tato data smazána. 

Jakékoliv přímé platební brány podléhají standardu popsaném v PCI DSS, dle stanovení PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council), která vznikla na základě spolupráce společností Visa, MasterCard, American Express and Discover.

Doručení zákazníkovi

. V zájmu zajištění doručení zboží zákazníkovi mohou být výše uvedené osobní údaje poskytnuty těmto přepravním společnostem:

 • United Parcel Service Czech Republic, s.r.o., sídlem Kaštanová 495/64, 620 00, Brno Tuřany-Brněnské Ivanovice
 • Professional Parcel Logistics s.r.o, sídlem K Borovému 99, 251 01 Jažlovice, IČO: 25194798, DIČ: CZ25194798

Oddíl 4 - Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním dotazů, poptávek, podnětů a reklamací

Pro dotazy, zasílání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných Společnosti spravuje tato osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto získané údaje Společnost zpracovává pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to pouze po dobu potřebnou k vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovat tyto údaje i pro jiný účel (např. ochrana práv a zájmů společnosti Faster CZ). Tyto údaje jsou zájemcem poskytovány dobrovolně – bez jejich znalosti by společnost Faster CZ nebyla schopna požadavek, poptávku či dotaz vyřídit. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

V případě uplatnění reklamace skrze zákaznickou linku, e-mailovou adresu či v papírové podobě doručené na adresu Společnosti jsou osobní údaje nezbytné pro provedení reklamace zpracovávány za účelem jejího vyřízení. Právním základem tohoto zpracovávání je plnění zákonem daných povinností Společnosti i zde proto jde o bezsouhlasové zpracování.

Souhlas návštěvníka není vyžadován ani v případě zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Doba zpracování, rozsah a další aspekty ochrany osobních údajů se odvíjí od povinnosti Společnosti vyřídit reklamaci, případně splnit požadavky dané zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zpracovávání údajů za účelem vyřizování dotazů, poptávek, podnětů a reklamací je prováděno Společností. V případě potřeby či vhodnosti je Společnost oprávněna předat zpracovávané osobní údaje třetím stranám, jmenovitě dodavatelům a/nebo výrobcům za účelem zpracování a vyřízení dotazu, požadavku a reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému jsou údaje předány, je určen dle reklamovaného produktu, případně je určen přímo dotazem. Informace o dodavatelích či výrobcích, kterým můžou být osobní údaje poskytnuty, lze zjistit zasláním dotazu na adresu info@unipi.technology.

Oddíl 5 - Užívání souborů cookies a analýza webových stránek

Společnost užívá soubory cookies pro zlepšení uživatelského zážitku webových stránek, vyhodnocování návštěvnosti a optimalizaci marketingu. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies lze nalézt v nápovědě prohlížeče.

Oddíl 6 - Další služby užívané na webových stránkách Unipi technology

Další služby užívané na webových stránkách Unipi technology

Při používání webu Unipi technology může rovněž docházet ke sběru dat o aktivitě návštěvníka na stránkách, prováděnému pracovníky Společnosti. Tento sběr je prováděn aplikací třetí strany Smartlook, provozovanou společností Smartsupp.com s.r.o. se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno-Černá Pole, IČO: 03668681

Pokud si návštěvník nepřeje, aby byla jeho činnost na stránce nahrávána, může využít odhlašovacího odkazu

Tento odkaz deaktivuje nahrávání aplikací Smartlook v daném prohlížeči. Pokud návštěvník využívá více prohlížečů, je pro deaktivaci nutné využít odhlašovací odkaz v každém užívaném prohlížeči. V případě smazání cookies je pak nutné v daném prohlížeči odhlašovací odkaz použít znovu.

K analýze webových stránek za pomoci cookie souborů využívá Společnost také následující služby

 • Google Analytics
 • Google AdWords

Obě služby jsou provozovány společností Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů lze nalézt na tomto odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

K provozu těchto aplikací pro účely Společnosti jsou využívány služby společnosti Better Marketing, s.r.o., sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČO: 26964732.

Sběr cookies souborů a jejich analýzu lze deaktivovat změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy pak lze vypnout či upravit skrze účet Google.

Oddíl 7 - Práva spojená s ochranou osobních údajů návštěvníků webových stránek, zákazníků a zájemců o zasílání obchodních sdělení a newsletterů 

Návštěvníci stránek https://www.unipi.technology/, zákazníci, zájemci o zasílání obchodních sdělení a newsletterů atp. mají následující práva

 • požadovat po Společnosti informace o tom, jaké zákazníkovy údaje jsou zpracovávány
 • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů tento souhlas kdykoliv odvolat
 • vyžadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po Společnosti uplatnění práva být zapomenut, tj. permanentní vymazání veškerých osobních údajů
 • obrátit se na Společnost či na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v případě podezření na pochybení či nedodržení povinností týkajících se zpracování osobních údajů ze strany Společnosti

K případnému uplatnění výše uvedených práv, případně pro zasílání dotazů ke zpracování osobních údajů Společností slouží e-mailová adresa info@unipi.technologyna kterou můžete zasílat vyplněné formuláře dostupné na tomto odkaze.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů nabývá platnosti a účinnosti ode dne 17.05.2018