Poučení o ochraně osobních údajů

Domů Obchodní podmínky Poučení o ochraně osobních údajů Zpět
Obchodní podmínky

V souvislosti se zavedením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uveřejňuje společnost Faster CZ, s.r.o. následující prohlášení o zpracování osobních údajů prostřednictvích oddělení Unipi technology. (verze aktuální k 17.05.2018)

Oddíl 1 - Účel prohlášení

Faster CZ s.r.o.

se sídlem Jarní 44g, 614 00 Brno-Maloměřice, IČO: 60722266, DIČ: CZ60722266, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 16631,

dále jen „Společnost“

prostřednictvím svého odborného oddělení Unipi technology zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

Společnost tímto prohlášením informuje o zpracování osobních údajů prováděného v souvislosti s návštěvou webových stránek Unipi technology na adrese https://www.unipi.technology/, jakož i o ostatních případech zpracování osobních údajů, vzniklých při činnostech Společnosti.

Oddíl 2 - zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje jsou zpracovávány až poté, co se návštěvník přihlásí k odběru newsletterů a obchodních sdělení skrze příslušné odkazy na webových stránkách https://www.unipi.technology/. K přihlášení je třeba vyplnit e-mailovou adresu návštěvníka, případně mohou být návštěvníkem poskytnuty i další údaje jako např. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa aj.

Návštěvníkem poskytnuté osobní údaje Společnost zpracovává na základě jeho souhlasu se zasíláním uvedených materiálů. Tyto údaje vždy zahrnují minimálně e-mailovou adresu návštěvníka. Návštěvník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, případně využít odhlašovacího odkazu v patičce každého obchodního sdělení. 

Údaje návštěvníků jsou zpracovávány také za pomoci aplikace SmartEmailing, provozovaná společností SmartSelling a.s., sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČO: 29210372, DIČ: CZ29210372.

V některých případech můžou být tyto údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Oddíl 3 - Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem na e-shopu Unipi technology

V případě nákupu v elektronickém obchodě na adrese https://www.unipi.technology/shop bude Společnost zpracovávat osobní údaje potřebné k provedení všech úkonů spojených s objednávkou, platbou a dodání zboží. Jedná se o následující údaje

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • fakturační adresa (pokud se liší od dodací)

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem realizace smlouvy mezi Společností a zákazníkem, dodání zboží a splnění povinností daných platnými právními předpisy týkajících se prodeje (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty. V neposlední řadě jsou údaje zpracovávány za účelem ochrany právem chráněných zájmů Společnosti.

Výše uvedené údaje budou Společnosti uloženy a zpracovávány po dobu 10 let ode dne uzavření příslušné smlouvy.

Údaje jsou zpracovávány také za pomocí aplikace ZOHO, provozovaná společností Zoho Corporation Pvt. Ltd., sídlem Estancia IT Park, Plot no. 140, 151, GST Road, Vallancheri, Chengalpattu District - 603 202, INDIA.

Platba

Pokud zákazník zvolí přímou platební bránu k dokončení nákupu, platební brána ukládá data o platební kartě zákazníka. Tyto údaje jsou šifrované pomocí PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Údaje o platební kartě jsou uloženy pouze do doby dokončení nákupu. Ihned po dokončení platby jsou tato data smazána. 

Jakékoliv přímé platební brány podléhají standardu popsaném v PCI DSS, dle stanovení PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council), která vznikla na základě spolupráce společností Visa, MasterCard, American Express and Discover.

Doručení zákazníkovi

V zájmu zajištění doručení zboží zákazníkovi mohou být výše uvedené osobní údaje poskytnuty těmto přepravním společnostem:

 • United Parcel Service Czech Republic, s.r.o., sídlem Kaštanová 495/64, 620 00, Brno Tuřany-Brněnské Ivanovice
 • Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01

Oddíl 4 - Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním dotazů, poptávek, podnětů a reklamací

Pro dotazy, zasílání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných Společnosti spravuje tato osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto získané údaje Společnost zpracovává pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to pouze po dobu potřebnou k vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovat tyto údaje i pro jiný účel (např. ochrana práv a zájmů společnosti Faster CZ). Tyto údaje jsou zájemcem poskytovány dobrovolně – bez jejich znalosti by společnost Faster CZ nebyla schopna požadavek, poptávku či dotaz vyřídit. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

V případě uplatnění reklamace skrze zákaznickou linku, e-mailovou adresu či v papírové podobě doručené na adresu Společnosti jsou osobní údaje nezbytné pro provedení reklamace zpracovávány za účelem jejího vyřízení. Právním základem tohoto zpracovávání je plnění zákonem daných povinností Společnosti i zde proto jde o bezsouhlasové zpracování.

Souhlas návštěvníka není vyžadován ani v případě zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Doba zpracování, rozsah a další aspekty ochrany osobních údajů se odvíjí od povinnosti Společnosti vyřídit reklamaci, případně splnit požadavky dané zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zpracovávání údajů za účelem vyřizování dotazů, poptávek, podnětů a reklamací je prováděno Společností. V případě potřeby či vhodnosti je Společnost oprávněna předat zpracovávané osobní údaje třetím stranám, jmenovitě dodavatelům a/nebo výrobcům za účelem zpracování a vyřízení dotazu, požadavku a reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému jsou údaje předány, je určen dle reklamovaného produktu, případně je určen přímo dotazem. Informace o dodavatelích či výrobcích, kterým můžou být osobní údaje poskytnuty, lze zjistit zasláním dotazu na adresu info@unipi.technology.

Oddíl 5 - Užívání souborů cookies a analýza webových stránek

Společnost užívá soubory cookies pro zlepšení uživatelského zážitku webových stránek, vyhodnocování návštěvnosti a optimalizaci marketingu. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies lze nalézt v nápovědě prohlížeče.

Oddíl 6 - Další služby užívané na webových stránkách Unipi technology

Další služby užívané na webových stránkách Unipi technology

Při používání webu Unipi technology může rovněž docházet ke sběru dat o aktivitě návštěvníka na stránkách, prováděnému pracovníky Společnosti. Tento sběr je prováděn aplikací třetí strany Smartlook, provozovanou společností Smartsupp.com s.r.o. se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno-Černá Pole, IČO: 03668681

Pokud si návštěvník nepřeje, aby byla jeho činnost na stránce nahrávána, může využít odhlašovacího odkazu

Tento odkaz deaktivuje nahrávání aplikací Smartlook v daném prohlížeči. Pokud návštěvník využívá více prohlížečů, je pro deaktivaci nutné využít odhlašovací odkaz v každém užívaném prohlížeči. V případě smazání cookies je pak nutné v daném prohlížeči odhlašovací odkaz použít znovu.

K analýze webových stránek za pomoci cookie souborů využívá Společnost také následující služby

 • Google Analytics
 • Google AdWords

Obě služby jsou provozovány společností Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů lze nalézt na tomto odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

Sběr cookies souborů a jejich analýzu lze deaktivovat změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy pak lze vypnout či upravit skrze účet Google.

Oddíl 7 - Práva spojená s ochranou osobních údajů návštěvníků webových stránek, zákazníků a zájemců o zasílání obchodních sdělení a newsletterů 

Návštěvníci stránek https://www.unipi.technology/, zákazníci, zájemci o zasílání obchodních sdělení a newsletterů atp. mají následující práva

 • požadovat po Společnosti informace o tom, jaké zákazníkovy údaje jsou zpracovávány
 • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů tento souhlas kdykoliv odvolat
 • vyžadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po Společnosti uplatnění práva být zapomenut, tj. permanentní vymazání veškerých osobních údajů
 • obrátit se na Společnost či na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v případě podezření na pochybení či nedodržení povinností týkajících se zpracování osobních údajů ze strany Společnosti

K případnému uplatnění výše uvedených práv, případně pro zasílání dotazů ke zpracování osobních údajů Společností slouží e-mailová adresa info@unipi.technologyna kterou můžete zasílat vyplněné formuláře dostupné na tomto a tomto odkazu.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů nabývá platnosti a účinnosti ode dne 17.05.2018