Školení a certifikace

Unipi technology nabízí svým partnerům možnost účastit se odborných školení týkajících se Mervisu - oficiální softwarové platformy pro programování řídících jednotek Unipi. Tato školení umožní partnerům Unipi začít pracovat s Mervisem a nabízet jej svým zákazníkům coby softwarové řešení pro jejich projekty.

Druhy školení

Prezenční školení Mervis

Prezenční školení je pořádáno několikrát ročně  v prostorách Balónového hotelu Radešín. Termíny školení budou zveřejněny na této stránce, sekci Novinky a newsletterech. 

Každý účastník dostane k dispozici školící sestavu složenou z řídící jednotky, rozšiřujícího modulu a dalších komponent (teploměr, relé, potenciometr apod.). Formou přednášky a praktických ukázek se pak posluchači seznamují jak s Mervisem samotným, tak i s jeho funkcemi a metodami práce s řídícími jednotkami Unipi.

Školení jsou pořádána ve dvou úrovních obtížnosti:

Úvodní školení Mervis

Určeno účastníkům, kteří s Mervisem buď začínají, případně disponují pouze základními znalostmi práce s ním. Během školení se posluchači naučí propojit hardware se systémem Mervis, seznámí se s vývojovým prostředím Mervis IDE a na praktickém příkladu tvoření jednoduchého projektu řízení topení s týdenním režimem si osvojí základy práce s Mervis IDE a programování řídících jednotek skrze metodu funkčních bloků (FBD). Součástí školení je i vytváření jednoduchého uživatelského rozhraní a základní ukládání dat do cloudové databáze.

Cena školení: 2 000 Kč bez DPH
Místo školení: Balónový hotel Radešín

 

Školení Mervis SCADA

Kurz navazuje na Úvodní školení a dozvíte se v něm, jak zpřístupnit ovládání malé i rozsáhlé technologie pomocí cloudové platformy Mervis SCADA.
Od účastníků školení Mervis SCADA se očekávají předchozí zkušenosti s Mervis IDE. Tedy schopnost zcela samostatně vytvořit projekt minimálně na úrovni certifikačního programu (viz níže), nebo absolvování Úvodního školení Mervis.Cena školení: 2 000 Kč bez DPH
Místo školení: Balónový hotel Radešín

Oba stupně školení zahrnují i případné osobní konzultace s lektory. Každý účastník na konci školení obdrží certifikát potvrzující absolvování daného kurzu.

Nejbližší termíny školení

Úvodní školení Mervis  Školení Mervis SCADA
   
   
   

Přihlaste se na říjnový termín pomocí formuláře ZDE

Pokud máte o školení zájem, využijte odkazů na přihlášku výše, případně nás kontaktujte na info@unipi.technology.

Partnerská certifikace Mervis

Certifikační program je určen pro zájemce o bližší spolupráci v rámci partnerského programu Unipi. Získání certifikace je podmíněno splněním ověřovacího testu, tvořeného řešením konkrétní automatizační úlohy za pomoci speciální certifikační sady Unipi. 

Partnerskou certifikací získáte následující výhody

 • automaticky se stáváte partnerem na úrovni Platinum
 • Vaše společnost bude přednostně zobrazována a nabízena koncovým zákazníkům

Poznámka: pokud patříte mezi zkušené uživatele Mervisu a máte za sebou dokončené projekty založené na Mervisu, pro získání certifikace nám stačí zaslat jeden z Vašich projektů. Ostatní zájemci o certifikaci postupují dle následujících kroků

 1. Zakoupení certifikační sady
  Certifikační sada představuje sestavu komponent určenou pro vytváření základních automatizačních úloh. Kromě řídící jednotky a rozšiřujícího modulu sada obsahuje i další komponenty běžně užívané ve sféře automatizace, jako jsou např. relé, potenciometr, spínače, odporový teploměr apod. Sada je dostupná jako samostatný produkt na e-shopu Unipi. 

 1. Zadání zkušebního projektu
  Zadání projektu je dostupné na Unipi Knowledge Base. V rámci certifikace bude uchazeč vytvářet projekt složený z tří částí

  1. Ovládání osvětlení za pomoci funkcí DirectSwitch a webového rozhraní
   1. konfigurace digitálního vstupu pro funkci DirectSwitch Toggle
   2. připojení externí knihovny do projektu
   3. vytvoření pokročilého návrhu HMI s překryvy

  2. Řízení vytápění s hysterezí, časovým plánem a manuální korekcí požadované teploty
   1. připojení a zprovoznění rozšiřujícího modulu Unipi Extension
   2. konfigurace analogového vstupu s lineární transformací
   3. konfigurace analogového výstupu do režimu měření odporu s transformací na teplotu
   4. použití časového plánu zahrnujícího i uživatelské prostředí HMI

  3. Kombinace řízení vytápění a osvětlení
   Vytvoření funkčního bloku, který bude kombinovat obě výše uvedené části do jednoho systému řízení vytápění a osvětlení v pokoji.

 2. Odevzdání zkušebního projektu
  Uchazeči hotový projekt zašlou společně s fotografiemi instalace ke kontrole na e-mailovou adresu support@unipi.technology. Projekt zde projde testováním a kontrolou funkčnosti všech jeho částí. Obratem bude následně uchazeči zaslána zpětná vazba obsahující hodnocení projektu, výčet případných chyb a rady jak se podobných chyb vyvarovat.

 3. Získání certifikace
  Pokud uchazeč splní certifikační test, stává se certifikovaným partnerem Mervis. Kromě certifikátu získají absolventi testu i možnost stát se Platinum či Diamond Partnerem a získat tak přístup k široké škále výhod a benefitů:

  • Softwarová podpora: Cloudová databáze zdarma, konzultace po telefonu, Skypu, Teamvieweru či osobně, Mervis SCADA a další
  • Hardwarová podpora: Pomoc při návrhu zapojení, kontrola výsledného projektu, OEM prototyp zdarma, návrh zakázkové výroby a další
  • Obchodní a marketingové benefity: Možnost platby na dobírku, prodloužená doba splatnosti, cenová nabídka pro zákazníky, předávání poptávek zákazníků a další.

Další informace

Případné dotazy na průběh certifikaci směřujte na adresu info@unipi.technology (obchodní záležitosti), případně na support@unipi.technology (technické záležitosti).