Školení a certifikace

Unipi technology nabízí svým partnerům možnost účastit se odborných školení týkajících se Mervisu - oficiální softwarové platformy pro programování řídicích jednotek Unipi. Tato školení umožní partnerům Unipi začít pracovat s Mervisem a nabízet jej svým zákazníkům coby softwarové řešení pro jejich projekty.

Druhy školení

Prezenční školení Mervis

Prezenční školení je pořádáno několikrát ročně v prostorách Balónového hotelu RadešínTermíny školení budou zveřejněny na této stránce, v sekci Novinky a newsletterech. 

Každý účastník dostane k dispozici školící sestavu složenou z řídicí jednotky, rozšiřujícího modulu a dalších komponent (teploměr, relé, potenciometr apod.). Formou přednášky a praktických ukázek se pak posluchači seznamují jak s Mervisem samotným, tak i s jeho funkcemi a metodami práce s řídicími jednotkami Unipi.

Školení jsou pořádána ve dvou úrovních obtížnosti:

Úvodní školení Mervis

Určeno účastníkům, kteří s Mervisem buď začínají, případně disponují pouze základními znalostmi práce s ním. Během školení se posluchači naučí propojit hardware se systémem Mervis, seznámí se s vývojovým prostředím Mervis IDE a na praktickém příkladu tvoření jednoduchého projektu řízení topení s týdenním režimem si osvojí základy práce s Mervis IDE a programování řídicích jednotek skrze metodu funkčních bloků (FBD). Součástí školení je i vytváření jednoduchého uživatelského rozhraní a základní ukládání dat do cloudové databáze.

Cena školení: 2 000 Kč bez DPH
Místo školení: Balónový hotel Radešín

 

Školení Mervis SCADA

Kurz navazuje na Úvodní školení a dozvíte se v něm, jak zpřístupnit ovládání malé i rozsáhlé technologie pomocí cloudové platformy Mervis SCADA.
Od účastníků školení Mervis SCADA se očekávají předchozí zkušenosti s Mervis IDE. Tedy schopnost zcela samostatně vytvořit projekt minimálně na úrovni certifikačního programu (viz níže), nebo absolvování Úvodního školení Mervis.Cena školení: 2 000 Kč bez DPH
Místo školení: Balónový hotel Radešín

Oba stupně školení zahrnují i případné osobní konzultace s lektory. Každý účastník na konci školení obdrží certifikát potvrzující absolvování daného kurzu.

Nejbližší termíny školení

Úvodní školení Mervis  Školení Mervis SCADA
7. 11. 2023   8. 11. 2023
   
   


Přihlásit se můžete zde.

Kapacita kurzu Úvodní školení Mervis dne 7. 11. je již naplněna.
Nabízíme možnost přihlásit se jako případný náhradník. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese info@unipi.technology.

Partnerská certifikace Mervis

Certifikační program je určen pro zájemce o bližší spolupráci v rámci partnerského programu Unipi. Získání certifikace je podmíněno splněním ověřovacího testu, tvořeného řešením konkrétní automatizační úlohy za pomoci speciální certifikační sady Unipi. 

Partnerskou certifikací získáte následující výhody

 • automaticky se stáváte partnerem na úrovni Platinum
 • Vaše společnost bude přednostně zobrazována a nabízena koncovým zákazníkům

Poznámka: pokud patříte mezi zkušené uživatele Mervisu a máte za sebou dokončené projekty založené na Mervisu, pro získání certifikace nám stačí zaslat jeden z Vašich projektů. Ostatní zájemci o certifikaci postupují dle následujících kroků

 1. Zakoupení certifikační sady
  Certifikační sada představuje sestavu komponent určenou pro vytváření základních automatizačních úloh. Kromě řídicí jednotky a rozšiřujícího modulu sada obsahuje i další komponenty běžně užívané ve sféře automatizace, jako jsou např. relé, potenciometr, spínače, odporový teploměr apod. Sada je dostupná jako samostatný produkt na e-shopu Unipi. 

 1. Zadání zkušebního projektu
  Zadání projektu je dostupné na Unipi Knowledge Base. V rámci certifikace bude uchazeč vytvářet projekt složený z tří částí

  1. Ovládání osvětlení za pomoci funkcí DirectSwitch a webového rozhraní
   1. konfigurace digitálního vstupu pro funkci DirectSwitch Toggle
   2. připojení externí knihovny do projektu
   3. vytvoření pokročilého návrhu HMI s překryvy

  2. Řízení vytápění s hysterezí, časovým plánem a manuální korekcí požadované teploty
   1. připojení a zprovoznění rozšiřujícího modulu Unipi Extension
   2. konfigurace analogového vstupu s lineární transformací
   3. konfigurace analogového výstupu do režimu měření odporu s transformací na teplotu
   4. použití časového plánu zahrnujícího i uživatelské prostředí HMI

  3. Kombinace řízení vytápění a osvětlení
   Vytvoření funkčního bloku, který bude kombinovat obě výše uvedené části do jednoho systému řízení vytápění a osvětlení v pokoji.

 2. Odevzdání zkušebního projektu
  Uchazeči hotový projekt zašlou společně s fotografiemi instalace ke kontrole na e-mailovou adresu support@unipi.technology. Projekt zde projde testováním a kontrolou funkčnosti všech jeho částí. Obratem bude následně uchazeči zaslána zpětná vazba obsahující hodnocení projektu, výčet případných chyb a rady jak se podobných chyb vyvarovat.

 3. Získání certifikace
  Pokud uchazeč splní certifikační test, stává se certifikovaným partnerem Mervis. Kromě certifikátu získají absolventi testu i možnost stát se Platinum či Diamond Partnerem a získat tak přístup k široké škále výhod a benefitů:

  • Softwarová podpora: Cloudová databáze zdarma, konzultace po telefonu, Skypu, Teamvieweru či osobně, Mervis SCADA a další
  • Hardwarová podpora: Pomoc při návrhu zapojení, kontrola výsledného projektu, OEM prototyp zdarma, návrh zakázkové výroby a další
  • Obchodní a marketingové benefity: Možnost platby na dobírku, prodloužená doba splatnosti, cenová nabídka pro zákazníky, předávání poptávek zákazníků a další.

Další informace

Případné dotazy na průběh certifikaci směřujte na adresu info@unipi.technology (obchodní záležitosti), případně na support@unipi.technology (technické záležitosti).