Reference

Domů Reference Zpět

Automatizace chytrého nekonečného bazénu pomocí Unipi 1.1 a softwaru Mervis

Zákazník z jižní Francie využívá jednotky Unipi 1.1 a software Mervis k automatizaci chytrého…


Řízení vzduchotechniky a kogenerační jednotky v městských bazenéch

Česká firma realizující energeticky úsporné projekty využívá kontroléry Unipi k řízení a…


Monitoring a regulace v domácnosti s využitím jednotky Unipi 1.1

Zákazník z České republiky využívá kontrolér Unipi 1.1 k řízení vytápění a ohřevu TUV.


Řízení vzduchotechniky v průmyslovém prostředí s PLC Unipi Axon

Čínský dodavatel automatizačních řešení využívá kontroléry Unipi k řízení vzduchotechniky v…


Výuková automatizační sada založená na kontroléru Unipi Neuron

Zákazník z Číny použil logické kontroléry Unipi Neuron S103 (Raspberry Pi 4) jako základ pro…


Řízení chytré domácnosti s kontroléry Unipi Axon a Loxone

Zákazník z České republiky využil softwarové otevřenosti řídicích jednotek Unipi Axon k jejich…


Kontrolér Axon jako komunikační převodník pro komunikaci se SCADA rozhraním

Zákazník z České republiky využívá kontrolér Axon S105 jako převodník mezi řídicím systémem Siemens…


Řízení vytápění komerčních a obytných budov s kontroléry Unipi

Zákazník ze Španělska instaloval kontroléry Neuron do 200 kotelen. Jednotky zde regulují a…


Automatizace klimatizace a vytápění s kontroléry Unipi

Zákazník z Itálie využívá kontroléry Unipi v projektech regulace a monitoringu vytápění a…


Využití PLC Unipi Neuron pro ovládání systému volného chlazení v univerzitním datacentru

Zákazník z Velké Británie používá OEM verzi kontrolérů Unipi Neuron pro řízení chlazení datacentra…