Reference

Domů Reference Zpět

Řízení chytré domácnosti s kontroléry Unipi Axon a Loxone

Zákazník z České republiky využil softwarové otevřenosti řídicích jednotek Unipi Axon k jejich…


Kontrolér Axon jako komunikační převodník pro komunikaci se SCADA rozhraním

Zákazník z České republiky využívá kontrolér Axon S105 jako převodník mezi řídicím systémem Siemens…


Řízení vytápění komerčních a obytných budov s kontroléry Unipi

Zákazník ze Španělska instaloval kontroléry Neuron do 200 kotelen. Jednotky zde regulují a…


Automatizace klimatizace a vytápění s kontroléry Unipi

Zákazník z Itálie využívá kontroléry Unipi v projektech regulace a monitoringu vytápění a…


Využití PLC Unipi Neuron pro ovládání systému volného chlazení v univerzitním datacentru

Zákazník z Velké Británie používá OEM verzi kontrolérů Unipi Neuron pro řízení chlazení datacentra…


PLC Axon jako komunikační převodník pro monitoring velkokapacitní baterie

Zákazník z České republiky využívá kontrolér Unipi Axon ke vzdálené správě a monitoringu první…


Kompletní řešení pro měření, regulaci a monitoring založené na PLC Unipi

Zákazník z Řecka využil softwarové otevřenosti kontrolérů Unipi pro vytvoření komplexní platformy…


Ukázkový systém regulace výroby a sledování spotřeby energie v průmyslovém prostředí

Zákazník ze Slovenska využil programovatelné logické kontroléry Unipi pro ukázkový projekt simulace…


Vzdálená správa a monitoring pásového dopravníku pomocí bezdrátové LTE sítě

Česká společnost VETRA International využívá kontrolér Axon LTE k vyčítání provozních dat pásového…


Unipi Axon jako komunikační převodník pro vzdálenou správu klimatizačních jednotek

Belgická společnost užívá kontroléry Unipi Axon jako komunikační převodníky pro projekty vzdálené…