Nově Vám nabízíme možnost certifikace Zakázkových produktů

Domů Blog Nově Vám nabízíme možnost certifikace Zakázkových produktů Zpět
Blog

Máte zájem o zakázkový vývoj našich jednotek a chcete uvést výrobek na Evropský trh? Podívejte se jak na to.

Jako výrobci řídicích jednotek Vám vždy chceme nabídnout co nejkvalitnější a nejspolehlivější zařízení. Proto dbáme na to, aby splňovala náležitá opatření a neseme tak za naše výrobky odpovědnost. Splnění těchto nařízení dokládá Prohlášení o shodě (platné pro trh zemí EU), které poskytujeme ke všem našim výrobkům. Pokud chcete být uvedeni jako výrobce zakázkového řešení, je nutné, abyste takové Prohlášení o shodě vystavili také.

Jak probíhá uvedení výrobku na Evropský trh?

1. Studium potřebných nařízení

Před tím, než můžeme nabízet náš výrobek a ještě před tím, než jej vůbec vyrobíme, tak náš tým důkladně zkoumá a sleduje aktuální nařízení Evropské unie. V závislosti na účelu, oblasti (např. řízení vzduchotechniky, IoT, gateway apod.) a prostoru použití výrobku (např. hotelový komplex, lehký průmysl, domácnost apod.), jsou definována nařízení a normy, které musí splňovat. Ty například stanovují to, jaké materiály mohou být k výrobě použity (např. hliník, různé druhy plastů apod.). Protože již ale máme četné zkušenosti, víme, které normy a opatření se přímo týkají našich výrobků. Prvním krokem je tedy pečlivý výzkum a studium všech těchto dokumentů, které se neustále aktualizují a zpřesňují.

2. Výroba zařízení splňující normy

Jakmile jsme si jisti, která nejaktuálnější nařízení a normy se na výrobek vztahují, pustíme se do jeho výroby. Naši technici a vývojáři tak přesně vědí jaká technická řešení a materiály použít a co vše má výrobek splňovat.

3. Certifikování

V momentě, kdy je výrobek hotový, přijde na řadu jeho testování. Protože jsme si jistí, jeho kvalitou, neváháme zvolit nezávislé testovací laboratoře, které pečlivě zkouší, zda opravdu splňuje všechny parametry stanovené normy. Pro samotné testování je navíc nutné vyrobit tzv. testovací sestavu, která se skládá z testovaného výrobku (ten obsahuje program, simulující předpokládaný účel použití v plném rozsahu), testovacího přípravku (speciálně vyvinutý výrobek, který simuluje reálné zatížení/použití a vyhodnocuje funkčnost/hodnoty) a vlastního zadání, podle kterého laboratoř postupuje. Když je vše v pořádku a výrobek splní všechny zkoušky, tak laboratoř vystaví závěrečný protokol a certifikát, který potvrzuje, že výrobek naplňuje všechna náležitá opatření a normy. Tento certifikát je vystaven v jazyce, který je vyžadován.

4. Prohlášení o shodě

Na základě certifikátu následně vystavíme Prohlášení o shodě, které je dostupné u všech našich výrobků a je povinnou součástí při uvedení výrobku na trh. Prohlášení o shodě, obdobně jako certifikát, je možné vystavit v požadovaném jazyce. Například u našich výrobků je to anglický a český jazyk.

5. Označení výrobku

Po vystavení Prohlášení o shodě nastává pro výrobce další povinnost související s uváděním výrobků na Evropský trh a tou je správné označení výrobku. V první řadě je to značka evropské shody CE (conformité européenne), která má jasně dané parametry, aby nemohlo dojít k záměně s Čínskou napodobeninou této značky (CE China Export). Takto každý zákazník pozná na první pohled, zda výrobky splňují technické požadavky a je tak jejich používání bezpečné.
Pokud chcete být uvedeni jako výrobce daného výrobku, musíte při jeho uvedení na Evropský trh právě takovéto Prohlášení o shodě vystavit také. Ale protože víme, jak je celý proces náročný, rádi Vám pomůžeme s:
  • Konzultací – kde s Vámi prodiskutujeme celý proces i projekt, abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší řešení.
  • Certifikací – kdy za Vás připravíme celou testovací sestavu, výrobek, přípravek i vlastní zadání a vybereme spolehlivou, léty ověřenou testovací laboratoř.
  • Podklady pro Prohlášení o shodě – nachystáme veškerou potřebnou dokumentaci, abyste mohli právě takové prohlášení sami vystavit, při uvedení výrobku na Evropský trh.
  • Výrobní štítek– vzhledem k tomu, že značení CE není jedinou povinností v rámci značení výrobku, pomůžeme Vám navrhnout a vyrobit štítek přímo pro Vás.

Další podrobnosti o zakázkovém řešení vašich projektů, včetně poptávkového formuláře naleznete v sekci Zakázkový vývoj.