Seznamte se, Axon: Model S205 a S215

Domů Novinky Seznamte se, Axon: Model S205 a S215 Zpět
Novinky

Přinášíme první díl z našeho cyklu článků, ve kterém vám postupně představíme modely z naší nové produktové řady Axon. Začínáme modelem S205/S215, kombinujícím 8 digitálních vstupů, 8 reléových výstupů a kompaktní rozměry jednotky řady S!

Základní vlastnosti S205/215

  Axon S205 Axon S215
Digitální vstupy 8 8
Digitální výstupy - -
Relé výstupy 8 8
Analogové vstupy - -
Analogové výstupy - -
linka RS485 1 1
linka RS232 - 1
sběrnice 1-Wire 1 -


Architektura Axonů S205 a S215 je zaměřena na digitální vstupy a relé výstupy a disponuje tak osmi digitálními vstupy a osmi reléovými výstupy při zachování kompaktních rozměrů 70×60×90 mm. Tento model tak má velmi příznivý poměr počtu vstupů/výstupů ku rozměrům a hmotnosti. Modely S205 a S215 mají identickou architekturu vstupů a výstupů, liší se pouze komunikačními rozhraními - model S205 je vybaven sběrnicí 1-Wire, zatímco model S215 má tuto sběrnici nahrazenou linkou RS232

Vstupy a výstupy

Digitální vstupy modelu S205/215 pracují s binární logikou, jde tudíž o dvoustavové vstupy fungující na principu pulzů stejnosměrného napětí. Digitální vstupy jednotek Axon jsou standardně dimenzovány na napěťové rozmezí 5-40V a jsou určeny primárně pro příjem pulzů z odpovídajících externích zařízení. Typickým příkladem jsou digitální vypínače osvětlení, magnetické kontakty na oknech či dveřích, pohybové senzory apod. Rovněž je možné ke vstupu připojit i pulzní měřící přístroje (elektroměry, vodoměry apod.). 

Reléové výstupy jednotek UniPi jsou dimenzována na maximální napětí 250V střídavé/30V stejnosměrné při maximální proudové zátěži 5A. Hlavním určením těchto výstupů je spínání dvoustavových externích zařízení za pomoci střídavého či stejnosměrného napětí, typicky jsou proto užívána například pro spínání kotlů, elektromotorů, bojlerů či jiných, silnějších relé.

Rozšiřující funkce

Digitální vstupy jednotek Axon jsou standardně vybaveny čítačem pulzů. Architektura jednotek S205/215 (stejně jako jiných modelů kombinujících digitální vstupy a reléové výstupy) navíc disponuje i tzv. Direct Switch funkcemi Polarity a Toggle. Polarity umožňuje uživateli nastavit chování reléových výstupů tak, aby jejich hodnota byla buď shodná či opačná ku hodnotě vstupů. Toggle pak slouží pro přepínání mezi stavy výstupu při každém sepnutí vstupu. První jmenovaná funkce je tak v závislosti na konkrétním nastavení vhodná například pro ovládání žaluzií (žaluzie se pohybují, dokud uživatel drží příslušné tlačítko), zatímco funkce Toggle je určena pro ovládání osvětlení za pomoci digitálních spínačů. 

Komunikační rozhraní

Modely S205 a S215 jsou oba vybaveny sériovou linkou RS485 pro připojení externích zařízení či rozšiřujících modulů (např. moduly řady Neuron xS). Jedna sběrnice dokáže skrze protokol Modbus RTU komunikovat s až 256 zařízeními. 

Sběrnice 1-Wire u modelu S205 je určena pro pasivní příjem dat z odpovídajících 1-Wire senzorů (vlhkoměrů, teploměrů a dalších měřičů), kdy jedna sběrnice dokáže při využití rozbočovače komunikovat s až 15 senzory najednou. 

Oproti tomu model S215 má sběrnici 1-Wire nahrazenou sériovou linkou RS232. Tato linka je užívána k asynchronní komunikaci na krátkou vzdálenost za pomoci fixní přenosové rychlosti a v praxi je užívána ke komunikaci zejména se staršími zařízeními

Praktický příklad využití

Jednotlivé vstupy a výstupy jednotky S205 jsou svými kompaktními rozměry a velkým počtem vstupů/výstupů v poměru k velikosti ideální pro menší domácí projekty. Ty mohou zahrnovat například následující využití vstupů a výstupů jednotky. 

Digitální vstupy: externí termostat, průtokoměr, digitální vypínače

Reléové výstupy: ovládání žaluzií či zástěn, otevírání brány, spínač podlahového topení, spínání silnějších relé pro ovládání kotle, bojleru a oběhového čerpadla.

Sběrnice 1-Wire: sada teplotních a vlhkostních čidel v interiéru i exteriéru

Linka RS485: připojení chytrého elektroměru

Linka RS232: připojení dotykového ovládacího panelu celého systému

Sběrnice 1-Wire: různé sady 1-Wire čidel (teplotní čidla, detektory pohybu)

Kam dál?Zobrazit více