Automatizace v průmyslu

Domů Případové studie Automatizace v průmyslu Zpět
Případové studie

Automatizace v průmyslu Vám nabídne široké možnosti zrychlení a zefektivnění Vašeho podniku. Ať už jde o pokročilý monitoring, vzdálenou správu, měření veličin či řízení technologických procesů, díky průmyslové automatizaci můžete optimalizovat spotřebu energií, redukovat chybovost, snížit nároky na počet zaměstnanců a v neposlední řadě dosáhnout výrazných úspor nákladů za energie i údržbu. Jako srdce Vašeho projektu Vám pak poslouží open-source řídící jednotky značky Unipi technology.

Automatizace výroby

Ať už provozujete vstřikolisy, solární elektrárny, dopravníkové pásy či papírny, automatizace výrazně rozvine potenciál Vašeho podniku. Automatizací rutinních či neustále se opakujících úkonů můžete zefektivnit a zrychlit výrobu, výrazně redukovat chybovost a snížit počet zaměstnanců potřebných k provozu. Vhodně naprogramovaná řídící jednotka napojená na ovládací celky (ventily, kompresory, čerpadla, relé aj.) dokáže sama regulovat provoz zařízení pro dosažení optimální produktivity při nezanedbatelné úspoře nákladů. Automatická regulace rovněž zabrání poruchám způsobených lidským faktorem a zajistí včasnou reakci na případné havarijní situace úpravou provozních parametrů (přehřátí, přetlak, porucha stroje) a zasláním varovného hlášení operátorovi - to vše zcela samočinně a bez nutnosti lidského zásahu.

Převodníky a komunikace s uživatelem

I u starších zařízení můžete monitorovat a analyzovat jejich provoz, a to i bez nutnosti jejich výměny. Řídící jednotku můžete k zařízení připojit v roli převodníku a umožnit mu tak odesílat provozní data do online databáze či SCADA rozhraní. Rovněž také získáte nové možnosti ovládání zařízení nejen lokálně pomocí dotykových ovládacích terminálů, ale i vzdáleně skrze bezdrátové technologie a webové rozhraní. Nasazení převodníku tak výrazně usnadní řízení a monitoring Vašeho podniku bez nutnosti rozsáhlých investic do nového vybavení.

Vytápění, vzduchotechnika, ventilace (HVAC)

Kombinace environmentálních senzorů a regulace HVAC systémů Vám umožní účinně regulovat teplotu a vlhkost uvnitř Vašeho podniku. Inteligentní systém dokáže sám reagovat na změny teploty v objektu a uzpůsobit tomu provoz ventilace či zdrojů tepla na základě předprogramovaných hodnot. Můžete tak svým zaměstnancům poskytnout zdravé a komfortní pracovní prostředí, ve kterém je automaticky udržována optimální teplota, vlhkost a koncentrace CO2. V některých oblastech průmyslu pak může inteligentní vzduchotechnika přispět i k optimalizaci samotné výroby - příkladem může být inteligentní řízení vakuového upínání v CNC závodech zajišťující rovnováhu mezi úsporou energie a účinností.

Měření teploty

Při získávání přesných teplotních údajů v rámci běžného provozu můžete vybírat z široké škály chytrých senzorů. Do podniku lze nasadit senzory pro velké množství způsobů odečtu teploty; nástěnné senzory, venkovní snímače, snímače teploty uvnitř i vně potrubních systémů, ponorná čidla pro sledování vnitřní teploty nádob a mnoho dalších. Čidla mohou být vybavena univerzálními vstupy či výstupy, případně komunikovat přes velmi rozšířenou digitální sběrnici 1-Wire. Skrze řídící jednotku pak můžete ze senzorů získávat data v reálném čase a prohlížet je skrze SCADA rozhraní, případně je automaticky ukládat do databází pro pozdější vyhodnocení a analýzu. Skrze síťové připojení pak můžete získávat teplotní data ze soustavy senzorů i na dálku - snadno tak budete moci monitorovat teplotu ve více závodech rozmístěných po celém světě.

Řízení osvětlení

Moderní chytré osvětlení dodá Vašemu podniku optimální množství světla nezávisle na ročním období či denní době. Dopřejte svým zaměstnancům dostatek světla na práci za pomoci inteligentních svítidel, která lze nejen spínat, ale také regulovat jejich intenzitu. Napojené řídící jednotky pak zajistí buď možnost centrálního ovládání osvětlení v celém objektu, případně automatický provoz světel reagující na denní dobu a množství venkovního světla. Světla můžete ovládat buď jednotlivě, případně v rámci celých skupin či zón podle požadavků dané části objektu. V neposlední řadě Vám také chytré osvětlení přinese nezanedbatelnou úsporu nákladů za energie díky možnosti automatického vypínání po opuštění pracoviště a plynulé regulaci intenzity světel.

Měření a monitoring veličin

Soustava chytrých měřičů energií Vám umožní v reálném čase monitorovat spotřebu vody, plynu či elektřiny. To Vám umožní nejen okamžité sledování, ale i ukládání naměřených údajů do databáze a jejich pozdější analýzu. Pomocí vyhodnocování dat v čase (např. meziroční porovnání) pak budete schopni optimalizovat provoz podniku, zefektivnit a zrychlit výrobu a zvýšit produktivitu zaměstnanců. Vhodně naprogramovaný systém také na základě porovnávání a monitoringu spotřeby energií, hlučnosti a dalších faktorů může včas odhalit nestandardní chování některého z monitorovaných zařízení a odeslat upozornění obslužnému personálu. Díky tomu můžete včas provést kroky k odstranění problému (údržba, oprava či výměna opotřebované komponenty) a vyhnete se omezení či dokonce úplnému zastavení provozu.

SCADA

Pod zkratkou SCADA se ukrývá název Supervisory Control and Data Acquisition, neboli přehledové řízení a sběr dat. Se SCADA v roli virtuálního dispečinku můžete vzdáleně ovládat a monitorovat veškerá připojená zařízení Vašeho systému skrze jediné rozhraní díky soustavě strategicky rozmístěných datových bodů. Snadno můžete na jedné obrazovce systém ovládat, sledovat jeho provoz, případně sledovat jednotlivé datové body. SCADA rozhraní Vám také nabídne široké možnosti sběru, analýzy a následné evaluace naměřených dat ve formě přehledných grafů a tabulek. SCADA tak představuje prostředek pro získání maximálního přehledu o provozu Vašeho podniku z jednoho místa a nezávisle na vzdálenosti jednotlivých datových bodů.

Ovládání automatizace v průmyslu

S odpovídajícím kontrolérem budete moci Vy či Vaši zaměstnanci monitorovat provoz podniku jak lokálně za pomoci dotykových ovládacích terminálů přímo v objektu, tak i vzdáleně skrze profesionální SCADA rozhraní. Stejné prostředky Vám ale umožní i účinnou lokální či vzdálenou kontrolu a regulaci jednotlivých komponent systému, případně celých řídících celků.

Řídící jednotky Unipi - mozek Vašeho podniku

Ať už vytváříte nový systém či plánujete modernizaci stávajících podniků, řídící jednotky Unipi upotřebíte v obou případech. Produkty Unipi se vyznačují vysokou mírou spolehlivosti, kompaktními rozměry a širokou kompatibilitou díky softwarové otevřenosti. Kontroléry jsou určeny pro umístění na standardní DIN lištu a lze je tak snadno instalovat do rozvaděčů či ovládacích modulů bez nutnosti zastavení či omezení provozu. Pro účely řízení v průmyslové automatizaci je doporučena zejména řada Unipi Patron; rozšířený rozsah provozních teplot, vysoká kapacita paměti pro zápis složitých ovládacích programů a široký výběr komunikačních rozhraní z činí z Patronů ideální volbu pro nasazení v průmyslu 4.0.

Pokud pak Váš podnik vyžaduje specializovaná řešení, můžete sáhnout po modelech Patronů se zvláštní funkcionalitou.

Patron LTE
Jednotky Patron M267 a M567 LTE jsou vybaveny rozhraním pro možnost bezdrátové LTE komunikace, kterou využijete zejména ve dvou hlavních nasazeních. Prvním je primární síťové spojení, kdy Vám kontroléry Patron LTE umožní vzdálenou správu a monitoring technologií, jež se nachází v odlehlých či těžko přístupných lokacích, či které nedisponují vlastní pevnou konektivitou. Druhým je pak záložní spojení v projektech závislých na stabilním spojení mezi řízenou technologií a dohledovým centrem; v případě výpadku primárního síťového spojení jednotky Patron LTE automaticky přejdou na LTE komunikaci a zabrání tak přerušení komunikace a s tím souvisejícím problémům. Více informací o využití jednotek Patron LTE se dozvíte v příslušné případové studii.

Přejít na e-shop

Softwarová otevřenost

PLC Unipi jsou založeny na výkonném open-source operačním systému Linux a podporují široký výběr profesionálních i otevřených řešení. Hlavní podporovaná platforma Mervis Vám v průmyslovém využití nabídne především SCADA rozhraní pro vzdálenou správu a monitoring, databázi pro ukládání dat a jejich zpětné vyhodnocování a v neposlední řadě také přehledné vývojářské prostředí. Produktové řady Unipi Neuron a Unipi Patron jsou standardně dodávány s licencí pro přístup k databázi a proxy serveru Mervisu, u řady Patron je pak na všech jednotkách předinstalován i samotný systém.

Pokud ale již řídícím softwarem disponujete, otevřená povaha jednotek Unipi Vám umožňuje snadnou implementaci jednotky do stávajících řešení pomocí vývojářské sady SDK.

Více o software

Zefektivnění produkce snadno a rychle

Díky kompaktním rozměrům a jednoduché instalaci lze řídící jednotky Unipi snadno a rychle zakomponovat do prakticky jakéhokoliv stávajícího systému. Nemusíte se obávat vysokých investic při nákupu nového vybavení či zavádění nových softwarových řešení; kontroler Unipi může skrze komunikační rozhraní fungovat jako gateway (převodník) v roli prostředníka mezi stávajícím vybavením a novými funkcemi (SCADA rozhraní, teplotní a jiné senzory, ovládací celky apod.). Díky výrazné úspoře nákladů na údržbu a energie, které lze za pomoci automatizace, regulace a monitoringu dosáhnout, pak jednotky Unipi představují  investici s velmi krátkou dobou návratnosti.

Vaši programátoři mohou při integraci hardwaru Unipi využít vývojářský kit SDK, zahrnující open-source aplikační programovací rozhraní (API) EVOK, protokol TCP-Modbus a rozhraní SysFS. Tato sada umožní programátorům snadný přístup k hardwaru bez nutnosti složitého programování či specifikace komunikačních protokolů a výrazně urychluje nejen proces vlastní integrace, ale také následný vývoj aplikací.

Díky flexibilitě užívaných technologií nabízí Unipi technology i široké možnosti zakázkového vývoje. Od 20 objednaných kusů můžete získat vybraný model řídící jednotky Unipi se samotným kontrolerem i balením ve Vámi určené barvě a s logem Vaší společnosti. Jde tak o ideální volbu zejména pro případy, kdy plánujete jednotku začleňovat do Vámi nabízených rozsáhlejších řešení.

V neposlední řadě můžete využít hardware Unipi jako základ k vývoji Vámi požadovaných funkcí. Díky modulární konstrukci je možné vyvinout nové kombinace vstupů a výstupů, případně implementovat nové technologie dle Vaší technické specifikace. Na základě Vašeho zadání Vám tak tým vývojářů Unipi technology připraví řešení na míru, a to již od 200 objednaných kusů.

Více o Zakázkovém vývoji zde

Kam dál?

Díly

Patron
Unipi Patron M267 LTE

Unipi Patron M267 LTE

18 490 Kč
15 281 Kč bez DPH

Skladem > 10 ks
Dalších > 20 ks do 10 dnů od objednání

Patron
Unipi Patron M567 LTE

Unipi Patron M567 LTE

20 490 Kč
16 934 Kč bez DPH

Skladem 5 ks
Dalších > 10 ks do 10 dnů od objednání

Přihlásit k odběru novinek