Smart Factory Unit

Domů Reference Smart Factory Unit Zpět
Reference

Využití řídících jednotek UniPi ve výrobním prostředí.

Tento projekt byl realizován belgickou společností Van Genechten Packaging, zabývající se produkcí kartonu a balícího materiálu. Od roku 2013 IT oddělení této společnosti úspěšně implementuje Raspberry Pi ve výrobním prostředí, které bylo nejdříve doplněné vlastním vyvíjeným rozšířením. Následně pak bylo užíváno společně s UniPi 1.1. Projekt je označován jako Smart Factory Unit (SFU).

Konkrétní aplikace

  • SFU energy: měření energetické spotřeby datových center a výrobní linky
  • SFU thin client: tenký klient umožňující přístup k ERP systému přímo od výrobního stroje uvnitř továrny
  • SFU meteo: monitoring prostředí (teplota / vlhkost) v datových centrech
  • SFU music: systém pro ovládání firemního hudebního kanálu, který je řízený přes webové rozhraní
  • SFU counter: odečet z počítadel strojů
  • SFU loading dock: automatická kontrola a zpracování palet nakládaných k přepravě

Nejdůležitějšími aplikacemi jsou SFU counter a SFU loading dock . SFU counter slouží k odečtu údajů ze senzorů a výpočtu rychlosti produkce zařízení v továrně (~150 000 ks/h). SFU loading dock se pak používá pro atomatizaci zpracování nakládky produkce do nákladního transportéru - aplikace zde sleduje nakládání palet u nakládací brány a ovládá světelnou a zvukovou indikaci v nákladním prostoru. 

IT oddělení společnosti v současnosti pracuje na zavedení tzv.  "Work in Progress tracking" aplikace. Každá paleta uvnitř továrny bude v budoucnu označena RFID štítkem, díky kterému bude moci systém sledovat průchod palety celou výrobní linkou pomocí RFID čteček. Ty jsou skrze RS485/422/232 - USB převodník připojeny k jednotce UniPi. Součástí aplikace jsou i senzory měřící výšku palet, které jsou k jednotce napojeny skrze analogové vstupy. UniPi samotné je společně s dalšími moduly instalováno na DIN liště v ochranné skříni. Všechna data - časové záznamy, výška palety, číslo štítku - jsou nahrávány do ERP systému (Enterprise Resource Planning, plánování podnikových zdrojů).

Řídíc boxy s UniPi jsou vybaveny krytem a DIN úchyty. Společně s dalšími moduly včetně průmyslového adaptéru RS422/RS485 - USB umožňují signalizaci v transportním systému, monitoring výrobních strojů a komunikaci s RFID čtečkami a ERP systémem.

Detail řídícího boxu

Nachystané řídící boxy

Používaný sériový RS485/RS422 - USB adaptér