Smart Home

Případové studie

Systém chytré domácnosti (Smart Home) představuje inteligentní způsob, jak propojit jednotlivé součásti a zautomatizovat každodenní činnosti v domácnosti za účelem zvýšení životního komfortu a snížení výdajů za údržbu a energie. Každý takový systém ale pro svou funkci vyžaduje mozek v podobě řídicí jednotky – a právě takové vyrábíme.

Řídicí jednotky neboli programovatelné logické kontroléry (PLC) z naší nabídky tvoří jádro každého systému chytré domácnosti. PLC komunikuje se všemi komponentami systému, zpracovává příkazy uživatele a stará se o bezproblémový chod celé sestavy

Naše jednotky jsou určeny pro montáž do elektrických rozvaděčů a můžete si je nainstalovat či naprogramovat sami. Pokud si ale chcete ušetřit námahu, není nic snadnějšího než využít služeb některé z našich partnerských instalačních firem. Jejich mapu naleznete na tomto odkazu – pak už si jen stačí vybrat firmu nejblíže Vašemu domu.

Funkce řídicích jednotek

V sestavách chytrých domácností plní řídicí jednotky funkci mozku celého systému, který skrze vstupy, výstupy a komunikační rozhraní přijímá a zpracovává údaje z připojených komponent. Díky tomu můžete vytvořit centralizovaný systém, který vám umožní automatizovat a zjednodušit běžné každodenní činnosti spojené s užíváním vašeho domu. Ovládání světel, otevírání žaluzií, zabezpečovací systémy, vytápění a klimatizace, sledování spotřeby energií a mnoho dalšího – všechny tyto úkony, které je třeba v běžné domácnosti ovládat ručně, lze v chytré domácnosti automatizovat. Coby uživatel chytré domácnosti pak máte možnost všechny výše uvedené činnosti ovládat buď dálkově, případně je učinit plně automatickými. Příkladem může být vytápění a klimatizace reagující na venkovní teplotu, žaluzie řízené počasím a intenzitou světla, zavlažování nastavené pro určité roční období a mnoho dalšího. Vaše možnosti jsou zde takřka neomezené.

Nabídku našich řídicí jednotek naleznete na našem  e-shopu.

Vychytávky chytré domácnosti

Přejít k nákupu

Řídící jednotky se neobejdou bez řídícího softwaru. Jaký software si vybrat?

Vytápění

Co mi to přinese

Co potřebuji

Jak to udělám

+ pohodlí
+ automatické vytápění celé domácnosti
+ možnost jeho regulace v každé místnosti zvlášť
+ topení v chodu jen podle potřeby
+ obecný přehled o teplotě v různých částech budovy
+ úspora nákladů na vytápění díky monitoringu a správnému seřízení systému

+ řídící jednotka s dostatečným počtem vstupů a výstupů,
+ digitální teploměry,
digitální hlavice pro radiátory,
+ případně externí relé
+ napájecí zdroj
+ sd kartu
+ software

+ pomocí integrovaných nebo externích relé lze zapnout / vypnout kotel
+ digitální výstup (relé nebo tranzistorový) napětím otevře / uzavře hlavice radiátoru
+ rozmístím teploměry v místech kde chci snímat teplotu
+ systém je řízen softwarem, v něm lze vytvářet skupiny pravidel a nebo vše manuálně řídit
+ pro měření spotřeb lze zapojit měřáky do digitálních vstupů nebo chytré měřáky komunikující přes Modbus

Příklad: pokud teplota v místnosti č. 4 klesne pod 21°C, zapni radiátor = sepnout relé č. 4

Osvětlení

Co mi to přinese

Co potřebuji 

Jak to udělám

+ pohodlí
+ nemusím ručně zapínat a vypínat každé světlo
+ když zapomenu zhasnout, nic se něděje,
světlo se samo vypne po nastavené době
+ přes řídící jednotku lze snadno rozsvítit celou skupinu světel (i když má každé svůj vlastní vypínač)

+ pohybový senzor
+ digitální vypínač
+ řídící jednotku
+ světlo
+ napájecí zdroj
+ SD karta
+ software

+ vhodně umístěný pohybový senzor nebo digitální vypínač připojím na digitální vstup řídící jednotky
+ na digitální (relé  nebo tranzistorový) výstup připojím světlo
+ nastavím v software pravidla pro světla

Příklad: rozsvítit světlo na dobu 30 sec, pokud přijde signál z pohybového senzoru
Příklad: pokud obdrží jednotka signál z vypínače, světla 1, 2 a 3 zapnout, pokud jsou vypnutá, vypnout, pokud jsou zapnutá

Zavlažování

Co mi to přinese

Co potřebuji 

Jak to udělám

+ zavlažování se zapíná samo dle nastaveného programu
+ se správným software a nastavením, systém zavlažuje v závislosti na počasí
+ připojené zavlažování lze dálkově ovládat

+ řídící jednotku
+ software
+ napájecí zdroj
+ SD karta
+ digitální hlavice na potrubí
+ případně Modbus meteostanici

+ připojím digitální hlavice na jednotlivé relé
+ připojím k jednotce meteostanici
+ nastavím pravidla v řídícím software

Příklad: pokud je léto, meteostanice nedetekuje déšť, každou hodinu zapnout zavlažování po dobu 10 minut

Stínění a rolety

Co mi to přinese

Co potřebuji 

Jak to udělám

+ pohodlí
jedním kliknutím lze zatáhnout rolety v celém domě
+ přirozené probouzení při slunečním světle
+ pokud se blíží prudká bouře, která by mohla rolety poškodit, lze je vzdáleným přístupem vytáhnout

+ řídící jednotku
+ software
+ napájecí zdroj
+ SD karta

+ připojím obvody motorů pro stahování/vytahování rolet na relé výstupy
+ připojím digitální vypínáče na digitální vstupy
+ nastavím pravidla v software dle své potřeby

Příklad: Pokud je sepnutý vypínač 1, stáhni rolety v místnosti; pokud je sepnutý vypínač 2, vyroluj rolety v místnosti
Příklad: pokud je 19:00, stáhnout rolety v celém domě a zapnout světla

Příjezdová brána, garážová vrata

Co mi to přinese

Co potřebuji 

Jak to udělám

+ pohodlí
+ při odjezdu zmáčknu jediné tlačítko a otevřou se dveře do garáže i příjezdová brána a po mém odjezdu se obojí samo uzavře
+ při návratu domů z auta otevřu na dálku dveře do garáže i příjezdovou bránu

+ řídící jednotku
+ software
+ napájecí zdroj
+ SD karta

+ připojím obvod motoru garážových dveří / příjezdové brány k relé výstupu
+ připojím digitální vypínáče na digitální vstupy
+ nastavím pravidla v software dle své potřeby

Příklad: pokud řídící jednotka zaznamená signál s garážového vypínače, pomocí sepnutých relé otevře vrata i bránu a po 1 minutě je zase zavře

Vzdálená a lokální kontrola

Co mi to přinese

Co potřebuji 

Jak to udělám

+ pohodlí
+ přehled o domácnosti její kontrola kdekoliv s připojením k síti

+ nastavit do sítě možnost vzdáleného přístupu
+ připojit řídící jednotku k síti
+ smartphone, notebook nebo tablet s přístupem k Internetu

+ přihlásím se do online rozhraní systému
+ řídím a kontroluji

Příklad: vracím se z dovolené domů, zapnu si ohřev vody a topení přes svůj smartphone

Jak začít

Předcházející příklady představují konkrétní aplikace, na které lze řídící jednotku použít. Řídící jednotky jsou díky své modularitě univerzální a pomocí jednoduché logiky lze zautomatizovat různá zařízení. Podle jakých kritérií vybírat mezi jednotlivými řídícími jednotkami? Základním kritériem je počet potřebných vstupů a výstupů. Při plánování připojených zařízení je dobré počítat s určitou rezervou, jelikož můžete v průběhu realizace zjistit, že potřebujete připojit více zařízení, něž s kolika se počítalo před začátkem instalace.

Pro základní automatizaci postačí model M203, který má optimální poměr digitálních vstupů a relé výstupů a vystačí pro připojení hlavic topení v jednotlivých místnostech, kotle, několika světel a vypínačů. Pokud chcete domov budoucnosti, je vhodné pořídit model L203, případně zakoupit kombinaci několika řídících jednotek.

Kam dál