Automatizace vytápění a regulace teploty

Domů Případové studie Automatizace vytápění a regulace teploty Zpět
Případové studie

 

Co mi to přinese

Co potřebuji 

Jak to udělám

+ pohodlí
+ automatické vytápění celé domácnosti
+ možnost jeho regulace v každé místnosti zvlášť
+ topení v chodu jen podle potřeby
+ obecný přehled o teplotě v různých částech budovy
+ úspora nákladů na vytápění
+ řídící jednotka s dostatečným počtem vstupů a výstupů,
+ digitální teploměry,
digitální hlavice pro radiátory,
+ volitelně externí relé
+ odpovídající řídicí software

+ pomocí integrovaných nebo externích relé lze zapínat či vypínat kotel
+ digitální či reléové výstupy mohou zavírat či otevírat hlavice radiátorů
+ teploměry rozmístěné po místnostech zajistí přísun údajů o teplotě
+ pro monitoring spotřeby lze do digitálních vstupů zapojit chytré měřáky energií
+ pravidla řízení systému můžete nastavit v řídicím software, případně vše řídit manuálně.

Příklad: pokud teplota v místnosti č. 4 klesne pod 21 °C, sepne se relé č. 4 spínající kotel.