Využití PLC Unipi Neuron pro ovládání systému volného chlazení v univerzitním datacentru

Domů Reference Využití PLC Unipi Neuron pro ovládání systému volného chlazení v univerzitním datacentru Zpět
Reference

Zákazník z Velké Británie používá OEM verzi kontrolérů Unipi Neuron pro řízení chlazení datacentra Univerzity v Aberdeenu. 

Univerzita v Aberdeenu je jednou z předních výzkumných institucí zkoumajících globální dopady klimatických změn a jako taková proto věnuje značné úsilí snížení své uhlíkové stopy. Součástí této snahy byla i instalace systému volného chlazení (freecooling) do univerzitního datacentra, který k ochlazování využívá nízkou teplotu okolního vzduchu. Při nízké venkovní teplotě vzduchu je proto možné udržovat běh chladících okruhů i bez kompresorů, čímž datacentrum dosahuje výrazné úspory energie a tím i snížení emisí CO2.

Problém

Volné chlazení vyžaduje možnost rychle měnit provozní parametry chladící soustavy. Původní programovatelné logické kontroléry ale disponovaly složitým a neintuitivním rozhraním. Nevýhodou byl i fakt, že použitá PLC byla závislá na proprietární technologii.

Univerzita proto vyhlásila tendr na dodavatele nového systému řízení chlazení, který by zahrnoval uživatelsky přívětivé rozhraní, možnost vzdáleného monitoringu a správy chlazení datacentra včetně aktivních alarmů a možnost snadno měnit provozní parametry.

Řešení

Vítězem tendru se stala britská skupina AIT Partnership Group Ltd., která pro univerzitu vytvořila systém založený na vlastní softwarové platformě SMARTset Industrial IoT. Ta jako hardwarové řešení využívá kontroléry Unipi Neuron, které byly v rámci OEM programu upraveny dle požadavků AIT. Jednotky tak jsou opatřeny šasi v požadované barvě s logem SMARTset. Kontroléry jsou rozmístěné po datacentru a pro správu datacentra využívají data ze senzorů a zařízení. Ty následné předávají do lokálně spuštěné instance platformy SMARTset.

Jednotka SMARTbox S2, OEM varianta modelu Neuron M103

Výsledné řešení uživatelům nabízí přehledná rozhraní s širokými možnostmi přizpůsobení, ke kterým lze přistupovat z jakéhokoliv počítače či mobilního zařízení připojeného k síti. Rozhraní je navrženo pro co nejvyšší přehlednost a využívá širokou škálu ukazatelů, grafů, čítačů a animací k vizualizaci počtu otáček ventilátorů, údajů o teplotě a vlhkosti, spotřeby energie a dalších parametrů. Do rozhraní lze rovněž přidávat i nové indikační prvky prostým výběrem z rozsáhlé knihovny ukazatelů a jejich umístění do rozhraní dle potřeby. 

Ukázka uživatelského rozhraní pro správu datacentra

Kromě monitoringu všech kritických funkcí datacentra řešení rovněž umožňuje konfiguraci limitních hodnot a setpointů bez nutnosti přímého přístupu k řídicím algoritmům. Systém tak může spravovat i personál bez znalostí programování.

Výsledek

Personál univerzitního datacentra nyní může systém freecolingu spravovat a konfigurovat bez nutnosti měnit ovládací algoritmy či upravovat nastavení pro kompenzování proměnlivého vlivu povětrnostních podmínek. Díky tomu může univerzita optimalizovat spotřebu energie a snížit provozní náklady. 

Kam dál?

Díly

Neuron
Unipi Neuron M103

Unipi Neuron M103

od 11 990 Kč
9 909 Kč bez DPH

Skladem > 10 ks

Přihlásit k odběru novinek