Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a žádost o servis

Při vzniku závady nebo při nesprávné funkčnosti zakoupeného produktu, se nejprve prosím obraťte na naše technické oddělení na telefonním čísle +420 533 433 392 nebo emailu support@unipi.technology. Po konzultaci s techniky a potvrzení nároku na reklamaci zboží zašlete na adresu sídla firmy a zároveň vyplňte Reklamační protokol.

Doručovací adresa pro reklamace:
Faster CZ spol. s.ro.
Unipi technology - Servisní oddělení
Jarní 44g, Brno 614 000
Czech Republic

Upozornění: Dotyčný produkt/produkty zabalte způsobem odpovídajícím povaze produktu tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození!

O průběhu reklamace budete informováni. 

Vrácení zboží

Zboží zakoupené na e-shopu Unipi.technology lze standardně vrátit 30 dnů od zakoupení; poté již vrácení peněz ani výměna zboží za jiné bohužel není možná. Aby bylo vrácené zboží přijato, musí splňovat následující podmínky

 • zboží musí být nepoužité a ve stavu, v jakém bylo zakoupeno
 • zboží musí být v originálním obalu.

Náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující, a to i v případě, pokud povaha zboží znemožňuje vrácení poštou. 

Možnost vrácení se nevztahuje na následující druhy zboží: 

 • dárkové poukazy
 • stažený software
 • zboží na zakázku

Pro vrácení zboží je nutné předložit stvrzenku či doklad o zaplacení.

Vrácení peněz

Jakmile je vrácené zboží přijato a přezkoumáno, zašleme Vám emailové upozornění o přijetí zásilky a případné schválení nebo zamítnutí vrácení zboží. Pokud je vrácení schváleno, peníze budou v nejbližší době vráceny převodem na Váš bankovní účet.

Pro navrácení peněz budeme vyžadovat následující údaje

 • číslo účtu
 • jméno držitele účtu
 • kód IBAN/SWIFT
 • jméno banky

Zpožděné vrácení peněz

Pokud jste po delší dobu vrácené peníze neobdrželi, ujistěte se, zda na Váš bankovní účet skutečně nebyly přijaty. Poté kontaktujte společnost spravující Vaši platební kartu pro případ, že došlo ke zpoždění při oficiálním přijetí platby. Doporučujeme se rovněž obrátit na Vaši banku pro případ, že došlo ke zpoždění na její straně.

Pokud jste bez úspěchu provedli vše výše uvedené, kontaktujte nás na adrese info@unipi.technology.

Ztráta záruky

Na produkty, které byly jakýmkoliv způsobem modifikovány, užívány nestandardním způsobem, bylo s nimi zacházeno způsobem, které mohou vyústit v nefunkčnost produktu, nebo byla narušena jejich celistvost, se záruka nevztahuje! Jedná se jmenovitě o:

 • porušení ochranného obalu či krytu produktu, který je jeho součástí
 • nedodržení parametrů stanovených pro práci se zařízením v produktovém manuálu či katalogovém listu
 • hrubé zacházení vedoucí k poškození produktu nebo jeho úplné nefunkčnosti

Výměna zboží

Zboží lze vyměnit pouze pokud je nefunkční nebo poškozené. Pokud jej potřebujete vyměnit za stejné zboží, informujte nás na adrese info@unipi.technology a zašlete nám jej na adresu: Faster CZ, Jarní 44g, 61400 Brno, Česká Republika.

Odeslání vraceného a vyměněného zboží

Vracené zboží zašlete na adresu: Faster CZ, Jarní 44g, 61400 Brno, Česká Republika. Zákazník je odpovědný za platbu nákladů spojených se zasláním zboží. Pokud bude schváleno vrácení peněz, poštovné bude odečteno z vrácených peněz.

V závislosti na vašem bydlišti může uplynout různá doba, než vám přijde vyměněné zboží. Pokud posíláte zboží nad 70 €, měl byste zvážit poštovní společnost s možností sledování zásilky nebo zakoupení poštovního pojištění. Náš tým negarantuje přijetí zásilky.

Pokud si přejete od nákupní smlouvy odstoupit, zašlete vrácené zboží společně s vytisknutým a vyplněným formulářem Formulář o odstoupení od smlouvy na adresu