Sběrnice 1-Wire

Hardwarová dokumentace

Popis a schéma zapojení sběrnice 1-Wire pro sběr dat ze senzorů.

Aby byla zajištěna maximální spolehlivost při co nejvyšším počtu připojených senzorů, je doporučené při zapojování dodržovat níže uvedené pokyny a doporučení.

V zařízeních UniPi sběrnice nepoužívá pouze jeden drát, jak je patrné z názvu, ale použítím dvou datových vodiču je serializována a tím zvýšena její spolehlivost. K zapojení je proto potřeba zapojit oba datové vodiče 6 + 7 a samozřejmě vodiče 5 (Vcc -5V) a 8 (GND), dle následujícího obrázku.

 

 

 

 Schéma zapojení topologie za použítí dodávaných 1-Wire rozbočovačů pak popisuje následující obrázek.

Berte v potaz, že sběrnice je náchylná na prostředí v jakém je aplikace nasazena. Ve standartních podmínkách je možné zapojit až 13-15 senzorů k jednomu kanálu. Maximální doporučená dálka sběrnice je 200metrů v ideálních podmínkách.

Při potížích se spolehlivostí sběrnice (například pokud je v blízkosti zařízení s velkým elektromagnetickým vyzařováním), je doporučené použít stíněného propojovacího STP/FTP kabelu a jeho stínění propojit na zem objektu, kde je zařízení instalováno.

Zdůvodu serializace sběrnice je nutné dodržovat správné pořadí při zapojování jednotlivých čidel případně dalších HUBů, viz následující schémata.

 

Plně osazený HUB Částečně osazený HUB

 

 Detailní popis sběrnice s dalšími doporučeními naleznete na stránkách výrobce Maxim[anglicky].