Podmínky Použití

PODMÍNKY POUŽITÍ 

Přehled

Web UniPi.technology je provozována týmem UniPi.technology. Slova "my", "nás", "naše", použitá na jakékoliv stránce webu se vždy vztahují k UniPi.technology, oddělení společnosti Faster CZ. Tuto stránku nabízíme uživatelům k dispozici včetně informací, nástrojů a služeb - podmínkou je ovšem přijetí níže uvedených pravidel, podmínek a upozornění. 

Návštěvou stránky a/nebo zakoupením některého z našich produktů souhlasíte se všemi následujícími Podmínkami použití (dále jen Podmínkami) včetně všech dodatků, které jsou zmíněné zde, případně na které odkazujeme. Podmínky se vztahují na všechny uživatele stránek UniPi.technology bez omezení, a to včetně návštěvníků, zákazníků, prodejců a/nebo přispěvatelů obsahu. 

Prosíme, abyste si následující Podmínky přečetli pozorně, ideálně ještě před využitím služeb těchto stránek. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv níže uvedeným bodem, nejste oprávněni přistupovat ke stránce, případně využívat služeb na stránkách poskytovaných. 

Podmínkám se podřizují i veškeré nástroje a funkcionality současného online e-shopu. 

Na této stránce vždy naleznete nejaktuálnější verzi Podmínek. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění upravovat, aktualizovat či jinak měnit jakoukoliv část Podmínek. Udržování přehledu o aktuálním znění Podmínek je odpovědnost uživatele. Opakované využívání stránek automaticky vyjadřuje souhlas návštěvníka s aktuální verzí Podmínek. 

Na konci podmínek je nově doplněna část o elektronické evidence tržeb a identifikaci ekonomického subjektu.

Oddíl 1 – Podmínky online obchodu

Souhlasem s Podmínkami potvrzujete, že váš věk přesahuje hranici zletilosti ve vašem státě, provincii či místě bydliště, případně že váš věk přesahuje hranici zletilosti ve vašem státě, provincii či místě bydliště a dáváte svolení k užívání webových stránek kteroukoliv z nezletilých osob ve vaší péči. 

Žádný z našich produktů či služeb

 1. nesmí být uživatelem využíván k jakémukoliv neschválenému či nezákonnému úmyslu
 2. nesmí být uživatelem využíván k porušování legislativy státu, provincie či místa bydliště, kde se uživatel zdržuje
 3. nesmí být uživatelem využíván k činnosti porušující autorská práva jakéhokoliv subjektu

Přísně zakázáné jsou pokusy o šíření počítačových virů či škodlivého počítačového kódu destruktivní povahy.

Porušení kterékoliv z Podmínek je trestáno okamžitým ukončením poskytování našich služeb. 

Oddíl 2 – Obecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odepřít poskytnutí služeb komukoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Zákazník souhlasem s Podmínkami potvrzuje, že byl vyrozuměn o tom, že údaje o zákazníkovi (kromě informací o platebních kartách) mohou být přenášeny nezašifrovaným spojením, které může zahrnovat 

a) přenos přes různé sítě

b) změny a přizpůsobení technických požadavkům sítě a zařízení

Informace o platebních kartách jsou během online plateb vždy šifrovány

Zákazník souhlasem s Podmínkami souhlasí, že

 1. nebude bez našeho písemného souhlasu reprodukovat, kopírovat, prodávat či distribuovat jakoukoliv část z námi poskytovaných služeb nebo přístupu ke službám nebo jakýkoliv z uvedených kontaktů uvedených na těchto stránkách bez našeho písemného svolení.
 2. nebude bez našeho písemného souhlasu reprodukovat, kopírovat, prodávat či distribuovat jakýkoliv z uvedených kontaktů uvedených na těchto stránkách. 

Nadpisy v Podmínkách použití jsou uvedeny pro pohodlí čtenářů a nijak neomezují ani neovlivňující platnost uvedených podmínek.

Oddíl 3 – Přesnost, úplnost a nadčasovost informace

Tým Unipi.technology nezodpovídá za nepřesnost, neúplnost či neaktuálnost informací na stránkách. Informace na těchto stránkách jsou k dispozici pouze pro obecné informativní účely a nemělo by na nich být založeno žádné rozhodnutí zákazníka.

Je plně v zájmu zákazníka si před nákupem zjistit přesnější, úplnější a aktuálnější informace. Jakékoliv spoléhání se na obsah těchto stránek zákazník činí na vlastní riziko. 

Stránky mohou obsahovat určité historické údaje. Historické údaje nemusí být nutně aktuální a jsou zde uvedeny pouze k obecnému informativnímu účelu. Vyhrazujeme si právo upravovat obsah těchto stránek v kteroukoliv dobu, zároveň ale nejsme povinni tento obsah aktualizovat.

Souhlasem s Podmínkami zákazník bere na vědomí, že sledování změn obsahu je čistě jeho odpovědností. 

Oddíl 4 – Modifikace služeb a cen

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění

 1. měnit ceny produktů
 2. změnit nebo zrušit jakoukoliv z našich služeb

Tým UniPi.technology se nezodpovídá žádné straně za jakoukoliv úpravu cen či služeb a dočasné zrušení či trvalé ukončení služeb. 

Oddíl 5 – Produkty a služby

Určité produkty a služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím těchto webových stránek. Tyto produkty a služby jsou dostupné v omezeném množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze na základě našich podmínek Vrácení a výměna zboží.

Vynaložili jsme maximální možné úsilí poskytnout co nejlepší obrázky a fotografie našich produktů. Neneseme odpovědnost za špatnou kvalitu zobrazení obrázků na zařízení zákazníka. 

Vyhrazujeme si

 1. právo, nikoliv povinnost, omezit prodeje našich produktů a služeb kterékoliv osobě, zeměpisnému regionu nebo jurisdikci. Toto právo můžeme vykonávat dle naší volby v jakékoliv situaci.
 2. právo omezit množství kteréhokoliv našeho produktu a omezit dostupnost kterékoliv z našich služeb. Veškeré popisy produktů nebo ocenění produktu se mohou bez předchozího upozornění měnit dle našeho uvážení.
 3. právo kdykoliv ukončit prodej jakéhokoliv produktu.

Neručíme za to, že kvalita našich služeb, informací či jakéhokoliv jiného zakoupeného či jinak získaného materiálu splní očekávání zákazníka.

Neručíme za napravení případné chybovosti poskytovaných služeb. 

Oddíl 6 – Přesnost fakturace a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv podanou objednávku a na naši odpovědnost omezit nakupované množství či zamezit nákupu kterékoliv osobě, domácnosti či subjektu. Toto omezení se může vztahovat na objednávky podané pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a/nebo objednávky se stejnou fakturační či dodací adresou. V případě takovéhoto omezení nebo zamezení objednávky, se Vás můžeme pokusit uvědomit pomocí e-mailu a nebo uvedeného telefonního čísla dodaného v okamžik podání objednávky. Vyhrazujeme si právo dle našeho vlastního uvážení omezovat nebo rušit objednávky podané obchodníky, přeprodejci nebo distributory.

Zákazník se souhlasem s Podmínkami zavazuje k tomu, že

 1. při všech objednávkách a nákupech v našem e-shopu dodá aktuální, úplné a přesné nákupní a uživatelské údaje. 
 2. v případě změny neprodleně aktualizuje uživatelské a ostatní údaje, které zahrnují e-mail, adresu, číslo platební karty a její datum expirace tak, abychom mohli transakci dokončit a dle potřeby zákazníka kontaktovat.

Pro více informací, prosím čtěte podmínky Vrácení a Výměny Zboží.

Oddíl 7 – Volitelné nástroje

Uživatelovi zprostředkováváme přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu a které nemonitorujeme.

Jste vyrozuměn a souhlasíte s tím, že zprostředkováváme přístup k takovýmto nástrojům „jak jsou“ bez jakýchkoliv záruk, podmínek či možnosti podat stížnost a bez jakéhokoliv podpory. Náš tým nemá žádnou odpovědnost plynoucí z nebo se vztahující k užívání nástrojů třetích stran.

Jakékoliv užívání volitelných nástrojů umožněné prostřednictvím našich webových stránek je dle uživatelova vlastního uvážení a na jeho vlastní riziko a uživatel by se měl sám seznámit a souhlasit s podmínkami užívání nástrojů zprostředkovaných třetí stranou / třetími stranami.

Náš tým také v budoucnu může nabízet nové služby a funkcionalitu našich webových stránek (včetně nově zavedených nástrojů). Takové služby a / nebo funkcionalita také podléhá Podmínkám Použití.

Oddíl 8 – Odkazy na obsah třetích stran

Určitý obsah, produkty nebo služby dostupné z našich stránek může obsahovat materiály od třetí strany.

Některé odkazy na této stránce Vás mohou přesměrovat na stránky třetích stran, které s těmi našimi nejsou nijak spojeny. Nejsme odpovědni za přezkoumání či zhodnocení obsahu či jeho přesnosti těchto stránek a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za stránky, materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu či škodu spojenou se zakoupením či používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu či jakéhokoliv jiného předmětu transakce spojené s webovými stránkami třetím strany. Prosíme, čtěte pozorně podmínky třetí strany a ujistěte se, že jste s nimi srozuměn v plném rozsahu, předtím, než se účastníte jakékoliv transakce. Stížnosti, požadavky, potíže nebo otázky vztahující se k produktům třetích stran směřujte na související třetí stranu.

Oddíl 9 – Komentáře, příspěvky a zpětná vazba

Pokud na základě našeho požadavku zašlete určitý příspěvek (například soutěžní příspěvek) nebo bez našeho požadavku zašlete doporučení, nápady na inovace, návrhy, plány nebo jakékoliv jiné materiály ať už online emailem, nebo poštou, nebo jiným způsobem (prostřednictvím komentářů či společného fóra), souhlasíte s tím, že tyto příspěvky můžeme kdykoliv a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat nebo jiným způsobem užívat v jakémkoliv ze sdělovacích prostředků. Nejsme povinni (1) spravovat komentáře; (2) vyplácet jakékoliv kompenzace za případné komentáře; nebo (3) reagovat na případné komentáře.

Můžeme, nikoliv musíme, sledovat, upravovat, či odstraňovat obsah, který shledáme dle našeho vlastního uvážení nelegálním, urážlivým, výhružným, pomluvným, hanlivým, pornografickým, nemravným, porušujícím práva duševního vlastnictví jakékoliv strany, porušujícím Podmínky Použití nebo jiným způsobem nepřijatelným.

Souhlasíte s tím, že Vaše komentáře žádným způsobem neporušují práva třetí strany, včetně autorského práva, ochrany obchodní značky, ochrany soukromí nebo jiného osobního či majetkového práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře či příspěvky nemají hanlivý, urážlivý nebo jiným způsobem nelegální obsah nebo neobsahují škodlivý počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoliv způsobem narušit dostupnost služby nebo související stránky. Není dovoleno využívat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než sám sebe, nebo nás či třetí strany jakýmkoliv jiným způsobem uvádět v omyl ohledně původu příspěvků. Dále jste výhradně odpovědný za jakékoliv Vaše komentáře či příspěvky a jejich přesnost. Neodpovídáme za žádné komentáře zaslané vámi ani žádnou jinou třetí stranou.

Oddíl 10 – Osobní údaje

Práce s Vašimi osobními údaji jsou dále popsány na stránce o Ochraně Osobních Údajů.

Oddíl 11 – Chyby, nepřesnosti a opomenutí

V některých případech můžou informace na našich stránkách nebo v našich službách obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisu produktu, cenám, propagaci, nabídkám, cenám za dopravu, doručovací době nebo dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravovat tyto chyby, nepřesnosti či opomenutí a měnit či aktualizovat informace nebo rušit objednávky, v případě že související stránky či služby uváděly nepřesné informace bez předchozího upozornění (a to i po podání vaší objednávky).

Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat či upřesňovat informace na našich stránkách (jakými jsou například informace o cenové politice), kromě těch, které vyžaduje legislativa. Žádná z úprav či aktualizací konkrétní informace neznačí aktuálnost celé stránky.

Oddíl 12 – Nepovolené užívání

Jako dodatek k ostatním zákazům, uvedeným výše v Podmínkách Použití, je zakázáno užívat webové stránky či jejich obsah k: (a) jakémukoliv nezákonnému účelu; (b) navádění kohokoliv jiného k výkonu trestné činnosti; (c) porušení mezinárodních, federálních, územních či státních nařízení, pravidel, zákonů nebo místních nařízení; (d) porušení našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví jiné strany; (e) obtěžování, zneužívání, urážení, způsobení újmy, hanobení, pomlouvání, znevažování, zastrašování nebo diskriminaci na základě pohlaví, sexuality, náboženství, etnicitě, rase, věku, místě původu nebo postižení; (f) odeslání falešných nebo klamných informací; (g) nahrávání nebo přenosu virů a nebo jiného typu škodlivého kódu, který je nebo může být jakýkoliv způsobem využit k ovlivnění funkcionality těchto nebo jakýchkoliv jiných webových stránek nebo Internetu; (h) shromažďování osobních údajů jiných osob; (i) spamování, phishingu, pharmingu, pretextingu, web crawlingu nebo scrapingu; (j) jakýmkoliv nepřípustným nebo nemorálním účelům; nebo (k) zasahování či obcházení bezpečnostních funkcí našich stránek a služeb, či jiných stránek nebo samotného Internetu; Vyhrazujeme si právo zamezit Vám v užívání námi poskytovaných služeb nebo přístupu na stránky v případě některého z výše zakázaných použití.

Oddíl 13 – Zřeknutí se odpovědnosti; omezení závazků

Negarantujeme ani neručíme za to, že Vaše užívání služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bez závad.

Neručíme za to že výsledky, které mohou být získány užíváním našich poskytovaných služeb, budou přesné nebo důvěryhodné.

Souhlasíte s tím že čas od času můžeme služby deaktivovat na dobu neurčitou nebo je úplně zrušit kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání námi poskytovaných služeb, nebo nemožnost užívání našich služeb je pouze na Vaše vlastní riziko. Všechny námi poskytované produkty a služby jsou (vyjma námi zvlášť určených) zprostředkovány „tak jak jsou“ pro Vaše užití, bez možnosti stížností, jakékoliv záruky nebo zvláštních podmínek, přímo či nepřímo vyjádřených, včetně všech nepřímo vyjádřených záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určité účely, trvanlivosti, vlastnického práva a nenarušení.

V naprosto žádném případě tým UniPi.technology, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené osoby, zástupci, dodavatelé, stážisti, zásobitelé, zprostředkovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nejsou odpovědni za jakékoliv újmy (mimo jiné  ztrátu výdělku, ztrátu výnosů, ztrátu úspor, ztrátu dat, náklady na náhradu věci nebo jiné podobné újmy) ať už na základě smlouvy nebo přečinu (včetně přečinu z nedbalosti), striktní závazky nebo cokoliv jiného plynoucího z užívání produktů a služeb, nebo jakýkoliv jiný nárok související jakýkoliv způsobem s Vaším užíváním produktů a služeb (mimo jiné jakékoliv chyby, opomenutí v obsahu, jakákoliv ztráta, jakékoliv poškození způsobené užíváním produktů a služeb nebo obsahu (či produktu) publikovaného, přeneseného nebo jiným způsobem zpřístupněného prostřednictvím námi poskytovaných služeb, i v případě předchozího upozornění na jejich možnou existenci. Protože některé státy či legislativy nedovolují výjimky nebo omezení závazků za následné nebo náhodné újmy, v takových státech nebo legislativách jsou naše závazky omezeny v maximálním rozsahu v souladu s legislativou.

Oddíl 14 – Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním, ochranou a zproštěním odpovědnosti týmu UniPi.technology a naší mateřské firmy, dceřiných firem, ředitelů, zástupců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, zásobitelů, stážistů a zaměstnanců bez odpovědnosti za jakýkoliv nárok či požadavek včetně odůvodněných poplatků advokátů, původem od jakékoliv třetí strany plynoucí z porušení těchto Podmínek Použití nebo dokumentů, na které se odkazují, nebo porušení jakéhokoliv zákonu či práva třetí strany.

Oddíl 15 – Oddělitelnost

 V případě, že jakékoliv ustanovení Podmínek Použití je shledáno v nesouladu se zákonem, postrádající smysl nebo nevymahatelné, takové ustanovení nicméně bude vymahatelné v nejvyšším možném rozsahu umožněným příslušným zákonem a nevymahatelné ustanovení bude shledáno vyloučeným z Podmínek Použití. Takové rozhodnutí neovlivní platnost či vymahatelnost jakéhokoliv jiného ustanovení.

Oddíl 16 – Výpověď

Povinnosti a závazky stran zahrnutých před datem výpovědi zůstanou zachovány navzdory praktické výpovědi dohody.

Tyto Podmínky Použití jsou platné, pokud a dokud nebyly vypovězeny Vámi či námi. Podmínky Použití můžete vypovědět v době ukončení užívání našich stránek v kteroukoliv dobu, tím že nás informujete o tom, že již nadále nebudete využívat našich služeb nebo v momentě kdy přestanete používat naše stránky.

Pokud na základě vlastního úsudku nepodaří dodržet jakékoliv pravidlo či ustanovení  těchto Podmínek Použití, můžeme také ukončit vzniklou dohodu v kteroukoliv dobu bez předchozího upozornění a Vy nám budete zavázán v plné výši do dne vypovězení; a / nebo Vám přiměřeně můžeme zamezit přístupu k poskytovaným službám (nebo její části).

Oddíl 17 – Celá dohoda

Neschopnost vykonávat nebo vymáhat právo či ustanovení těchto Podmínek Použití neznamená zřeknutí se takových práv či ustanovení.

Tyto Podmínky Použití a jakékoliv jiné podmínky nebo pravidla provozu námi zveřejněná na těchto webových stránkách nebo vztahující se k poskytovaným službám představuje celou dohodu a vyrozumění mezi Vámi a námi a vaší Vládou, nahrazující jakékoliv předchozí nebo souběžné dohody, vyrozumění či nabídky, ať už ústní či psané, mezi Vámi a námi (včetně a mimo jiné předchozí verze Podmínek Použití).

Jakékoliv nejednoznačnosti výkladu Podmínek Použití nebude použita proti silnější straně.

Oddíl 18 – Zákonná regulace

Tyto Podmínky Použití a jakékoliv jiné další dohody pomocí nichž vám poskytujeme služby budou ošetřeny a vyloženy v souladu se zákony České Republiky, člena Evropské Unie.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Oddíl 19 – Změny Podmínek Použití

Naši nejaktuálnější podobu Podmínek Použití můžete shlédnout kdykoliv na této stránce.

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, aktualizovat nebo nahrazovat jakoukoliv část Podmínek Použití. Je Vaší odpovědností průběžně kontrolovat případné změny podmínek. Vaše soustavné užívání nebo navštěvování námi poskytovaných webových stránek či služeb po uveřejnění změn Podmínek použití je bráno jako souhlas s těmito úpravami.

Oddíl 20 – Kontaktní informace

Otázky k Podmínkám Použití nám zasílejte na adresu info@unipi.technology.

*pro úplné a přesné znění čtěte anglickou verzi podmínek

Elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 zavedla Česká republika systém elektronické evidence tržeb za zboží a služby. "E-tržby" (Anglicky: e-sales, Electronic records of sales) jsou moderním způsobem komunikace mezi podnikajícím subjektem a Finančním úřadem České republiky.

Jak to funguje?

Technické řešení a fungování e-tržeb (EET):

 • 1) Podnikající subjekt zašle data o transakci ve formátu .XML na Finanční úřad České republiky (prostřednictvím PC, tabletu, mobilního telefonu nebo pokladny)
 • 2) Finanční úřad zašle oznámení o přijetí a unikátní identifikační číslo dokladu
 • 3) Zákazník obdrží doklad.
 • 4) Zákazník může zkontrolovat záznam o platbě přes webovou aplikace Finančního úřadu České Republiky

Vytvořením objednávky a potvrzením souhasu s našimi obchodními podmínkami zákazník souhlasí s tím, že mu zašleme doklad v elektronické podobě.

Identifikace ekonomického subjektu

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g
614 00 Brno

IČ: 60722266
DIČ: CZ60722266
ID datové schránky: gyw5w8t

Společnost je zapsána u KS Brno, oddíl C, vložka 16631, 22.9.1994

Kontakty:

Tel.: +420 533 433 392
E-mail: info@unipi.technology