Monitoring spotřeby energií

Domů Případové studie Monitoring spotřeby energií Zpět
Případové studie

Co mi to přinese

Co potřebuji

Jak to udělám

+ pohodlí
+ přehled o spotřebě všech energií v reálném čase
+ možnost ukládat dlouhodobá data o spotřebě
+ možnost odhalovat ztráty na základě analýzy dat
+ úspora nákladů za energie
+ možnost přesné fakturace energií nájemníkům

+ řídící jednotka s dostatečným počtem vstupů a výstupů
+ odpovídající řídící software
+ chytré vodoměry, plynoměry a elektroměry

+ na rozvody energií rozmístíte odpovídající chytré senzory
+ senzory propojíte s řídící jednotkou
+ řídící jednotka přijímá data ze senzorů, zpracovává je a ukládá
+ za pomoci cloudové databáze můžete data dlouhodobě ukládat