Řízení vzduchotechniky a kogenerační jednotky v městských bazénech

Domů Reference Řízení vzduchotechniky a kogenerační jednotky v městských bazénech Zpět
Reference

Česká firma realizující energeticky úsporné projekty využívá kontroléry Unipi k řízení a monitoringu vzduchotechniky společně s kogenerační jednotkou městských bazénů v Hustopečích.

Česká společnost Amper Savings a.s., součást energetické Skupiny Amper, poskytuje energetické služby, jejichž součástí je realizace úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií pro optimalizaci energetického hospodářství. Specifickou oblastí zájmu společnosti jsou EPC projekty (Energy Performance Contracting), tj. poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Tato služba spočívá v tom, že společnost ručí za snížení spotřeby energie, která se následně projeví v úsporách provozních nákladů. Tyto úspory jsou následně použity ke splacení počáteční investice projektu.


Problém

Jedním z EPC projektů, který společnost řešila, byla i dlouhodobě energeticky neúsporná budova městského krytého bazénu v Hustopečích. Původně zastaralé a prostorově objemné rozvaděče, bez možnosti vzdáleného monitoringu bylo třeba nahradit za nové. Stávající systém řízení vyžadoval dlouhodobou a časově náročnou manuální údržbu, tedy bylo nutné zvolit spolehlivé řídicí jednotky, které by tyto problémy vyřešily. Požadavky na nové kontroléry tak zahrnovaly:
 • umožnění vzdáleného monitoringu a tedy zefektivnění údržby celého projektu
 • jednoduché zapojení s ohledem na prostor a připojené technologie
 • spolehlivost, aby bylo možné garantovat energetické úspory
 • zabezpečení propojení řídicího systému s cloudovou službou Mervis SCADA
 • možnost dalšího rozšíření celého projektu v budoucnosti


Řešení

Na základě požadavků projektu, vybrala společnost jednotky Unipi z řady Axon (M525 a L525; v nabídce Unipi nahrazeny plně kompatibilními modely Patron M527 a L527) a z řady Extension (xS51, xS11, xG18).

Ideální a levné řešení, kdy stačilo použít pouze Extensiony napojené na hlavní jednotku, místo původních velkých rozvaděčů.“
– Martin Hauser; Vedoucí střediska realizace

V rámci projektu je třeba spravovat dva vnitřní bazény, včetně jejich zázemí (přilehlé prostory, šatny, atd.) a velké venkovní koupaliště (pět bazénů s připojenými atrakcemi jako tobogán, skluzavky a vodopády). To vše pomocí kotle, kogenerační jednotky, solárních panelů a vzduchotechnik. Kontroléry Unipi v tomto případě zajišťují, aby bylo řízení takovéto soustavy efektivní a energeticky úsporné.
Pomocí soustavy digitálních i analogových senzorů a čidel (1-Wire, odporová čidla atd.), odečítají PLC jednotky hodnoty o:
 • teplotě vody v bazénech
 • teplotě vzduchu ve vnitřních prostorách a zázemí bazénů
 • spotřebě/dodávce energie
 • vlhkosti ve vnitřních prostorách a zázemí bazénů
 • spotřebě plynu kogenerační jednotkou
 • výkonu solárních panelů

Kontroléry Unipi zajišťují řízení kotle i kogenerační jednotky pomocí protokolu Modbus a řídí využití energie ze solárních panelů. Největšími výhodami protokolu Modbus jsou relativní jednoduchost a nízké nároky na systémové prostředky.

Jednoznačně preferujeme Modbus. Čím více dat, tím lépe.“ 
– Martin Hauser, Vedoucí střediska realizace

Díky tomuto zapojení a na základě získaných údajů ze senzorů a čidel, mohou jednotky Unipi úsporně řídit:
 • topení v zázemí a přilehlých prostorách ke každému bazénu
 • ohřev vody v bazénech pomocí kotle, kogenerační jednotky a solárních panelů
 • vzduchotechniky na odvlhčení vzduchu

Jako softwarové řešení projekt využívá systém Mervis, oficiálně podporovanou kompletní platformu pro produkty Unipi včetně:
 • Mervis IDE (integrované vývojové prostředí) – pro tvorbu, ladění a vzdálenou správu řídicích programů pro kontroléry Unipi.
Důležité je, že si projekt naprogramujeme přesně tak, jak potřebujeme.“ 
– Martin Hauser, Vedoucí střediska realizace

 • Mervis SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – cloudovou službu pro vzdálený dispečink, řízení a analýzu historických dat s možností monitorování a ovládání všech připojených systémů nezávisle na jejich lokaci v přehledném grafickém rozhraní. Díky využití Mervis SCADA může společnost sledovat jakýkoliv zásah do projektu a na základě historických dat také garantovat hospodářské výsledky.
 • Mervis Proxy (vzdálený přístup a správa) – zabezpečené internetové spojení odkudkoliv na světě, bez nutnosti VPN, veřejných IP adres nebo složité síťové konfigurace.


Další kroky

Do budoucna společnost plánuje rozšířit projekt o čerpadla, která by byla řízena dalším modulem řídicí jednotky. Vzhledem k úspoře místa v rozvaděčích díky jednotkám Unipi, je možné tento budoucí modul jednoduše doplnit do již existující instalace.Kam dál?

Díly

1-Wire
Modbus
RS485
Unipi Extension xG18

Unipi Extension xG18

2 999 Kč
2 479 Kč bez DPH

Skladem > 20 ks

Neuron
Modbus
Patron
Gate
Unipi Extension xS11

Unipi Extension xS11

5 490 Kč
4 537 Kč bez DPH

Skladem > 50 ks
Dalších > 50 ks do 10 dnů od objednání

Neuron
Modbus
Patron
Gate
Unipi Extension xS51

Unipi Extension xS51

7 690 Kč
6 355 Kč bez DPH

Skladem > 50 ks
Dalších > 50 ks do 10 dnů od objednání

Patron
Unipi Patron M527

Unipi Patron M527

17 900 Kč
14 793 Kč bez DPH

Skladem > 20 ks
Dalších > 50 ks do 10 dnů od objednání

Patron
Unipi Patron L527

Unipi Patron L527

23 490 Kč
19 413 Kč bez DPH

Skladem > 10 ks
Dalších > 50 ks do 10 dnů od objednání

Přihlásit k odběru novinek