Projekt měření diferenčního tlaku s kontrolérem Unipi Axon

Domů Reference Projekt měření diferenčního tlaku s kontrolérem Unipi Axon Zpět
Reference

Zákazník z České republiky provozující datacentrum využívá kontroléru Unipi Axon k měření diferenčního tlaku chladícího vzduchu.

Při provozu datacenter je za standardní metodu chlazení považován systém studených/teplých uliček. V tomto rozvržení jsou rozvaděče, ve kterých jsou servery shromážděny, orientovány čelem k sobě a chladící vzduch je k nim vzduchotechnikou přiváděn skrze uzavřený koridor ve vyvýšené dvojité podlaze (“studená ulička”). Teplý vzduch je pak odváděn vzhůru a do stran, odkud jej ventilátory ženou do klimatizační jednotky (teplá ulička). Zde se vzduch ochladí a proces se může opakovat. 

V ideálním případě by měl ve studené uličce existovat mírný přetlak pro zajištění správného proudění vzduchu. S postupným rozšiřováním datacentra se ale zvyšuje počet serverů a tím dochází i k prodlužování studených a teplých uliček. Dříve či později tak vzniká potřeby zjistit, zda stávající vzduchotechnika disponuje dostatečným výkonem pro udržování proudění vzduchu. Nejjednodušší metodou ke zjištění tohoto stavu je měření tzv. diferenčního tlaku, při kterém je měřen rozdíl  tlaku mezi studenou a teplou uličkou.


Ilustrační schéma systému

S tímto zadáním zákazník kontaktoval tým Unipi.technology. Na jeho žádost byl vytvořen projekt zahrnující senzor diferenčního tlaku, připojený k programovatelnému logickému kontroléru Unipi Axon M505. Ten je kromě standardní výbavy společné všem jednotkám Axon vybaven i trojicí sériových rozhraní RS485 a rozšířenou sadou analogových vstupů a výstupů (5× AI/5× AO). Výstupní napětí senzoru diferenčního tlaku je přiváděno na analogové vstupy kontroléru, po změření a filraci jsou pak hodnoty ukládány do cloudové databáze. Ze softwarového hlediska bylo při tvoření projektu využito vývojové prostředí Mervis, oficiální podporovaná platforma pro programování a ovládání jednotek Unipi vyvíjená dle standardu IEC 61131-3. 

Kam dál?

Díly

UniPi 1
Neuron
Axon
Patron
Gate
Mervis

Mervis

1 210 Kč
1 000 Kč bez DPH

Skladem > 50 ks

Patron
Unipi Patron M527

Unipi Patron M527

17 900 Kč
14 793 Kč bez DPH

Skladem > 10 ks
Dalších > 50 ks do 10 dnů od objednání

Přihlásit k odběru novinek