Kvalita vzduchu v interiéru

Domů Produkty Kvalita vzduchu v interiéru Zpět
Produkty

Interiérové senzory kvality vzduchu Unipi nabízejí možnost měřit až šest veličin, širokou konektivitu včetně bezdrátových technologií, snadnou instalaci a kompaktní design. 

Víte, co dýcháte?

V posledních letech se stal diskutovaným tématem tzv. syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrome, SBS). Tento pojem se používá jako souhrnné označení pro zdravotní problémy způsobované nedostatečnou kvalitou vzduchu v interiérech kancelářských či školních budov. Jedná se zejména o bolesti hlavy, dýchací potíže, alergické reakce či poruchy soustředění se. 

Kvalitu vzduchu v interiérech snižuje několik rizikových faktorů - jedná se zejména o vysokou koncentraci oxidu uhličitého, přítomnost těkavých organických látek, příliš vysokou/nízkou vlhkost vzduchu, případně nedotápění/přetápění. Rovněž může docházet k zapařování oken a následné tvorbě plísní. Tyto problémy mají svou příčinu  v technických nedostatcích dané budovy, ať už se jedná o nevýkonnou vzduchotechniku, nevhodné řízení vytápění či tepelnou izolaci omezující mikroventilaci.

Senzory Unipi jako řešení

Prvním krokem k řešení těchto problémů je schopnost kvalitu ovzduší v budově dlouhodobě měřit a získat tak konkrétní data, na základě kterých můžou majitelé budovy učinit odpovídající opatření (instalace nové vzduchotechniky, zlepšení řízení vytápění, instalace vhodnějších oken aj.). Pro tento účel je určena řada interiérových senzorů kvality vzduchu Unipi, které v sobě kombinují kompaktní design, jednoduchou instalaci, možnost měřit až šest veličin a širokou konektivitu včetně bezdrátových technologií.

Jaké jsou hlavní výhody interiérových senzorů kvality vzduchu Unipi?

  • měření až šesti veličin (teplota, vlhkost, koncentrace CO2, VOC, barometrický tlak a intenzita osvětlení),
  • kompaktní rozměry, jednoduchá instalace na zeď,
  • snadné připojení, zprovoznění a konfigurace přes Wi-Fi,
  • široká konektivita (RS-485, Wi-Fi, LoRaWAN ),
  • podpora řady komunikačních protokolů (Modbus TCP, Modbus RTU, MQTT, REST),
  • webové uživatelské rozhraní pro zobrazení naměřených dat a konfiguraci senzoru,
  • data se odesílají do nadřazených MaR systémů,
  • indikace kvality vzduchu a stavu zařízení pomocí vícebarevné LED.

Hardwarová charakteristika

Senzor je umístěn v kompaktní designové krabičce z ABS plastu (krytí IP20). Krabička je určena pro nástěnnou instalaci, její design pak umožňuje snadný přístup k desce senzoru. Na té je umístěna svorkovnice pro připojení napájení a komunikační sběrnice RS485, k dispozici je rovněž i microUSB napájecí konektor. 

Napájení senzoru lze řešit dvěma způsoby - využít můžete buď 24V DC@0,5A napájecí zdroj, případně 5V napájení skrze napájecí USB kabel s microUSB konektorem. Oba typy zdrojů můžete zakoupit na e-shopu Unipi. 

Senzor je vybaven i vícebarevnou LED, jejíž primární funkcí je u senzorů vybavených CO2 čidlem indikace koncentrace CO2 (zelená = nízká koncentrace, červená = vysoká). U variant bez CO2 čidla pak dioda indikuje index kvality vzduchu, který představuje přibližný ekvivalent koncentrace CO2. Sekundární funkcí LED je u všech modelů indikace bezdrátové komunikace a stavu zařízení. 

Uživatelé mohou u LED zároveň měnit intenzitu svitu, případně diodu zcela vypnout. Zapnutí, vypnutí a změnu svitu pak lze řídit i automaticky na základě časového plánu či podle intenzity okolního osvětlení. Například v hotelových pokojích nebo ložnicích, kde by mohlo světlo LED narušovat spánek, tak lze diodu nastavit pro automatické vypnutí při zhasnutí světel. 

Barevná škála LED indikátoru

Uživatelské rozhraní

Senzory jsou vybaveny webovým uživatelským rozhraním pro přehledné zobrazení naměřených údajů a správu senzoru včetně možnosti vzdálené aktualizace firmware. Užitečnou funkcí senzoru je možnost uchovávat všechny naměřené veličiny po dobu až 7 dní. Veličiny je možné zobrazit přímo ve webovém prostředí, případně je exportovat jako tabulku Excelu (CSV).

Ukázka webového rozhraní


Ukázka vizualizace naměřených dat formou grafu

Komunikační rozhraní

Primárním komunikačním rozhraním senzoru je bezdrátové Wi-Fi připojení. Během prvotní konfigurace senzor funguje v režimu Wi-Fi přístupového bodu, v běžném provozu pak využívá režim Wi-Fi klienta. Wi-Fi rozhraní podporuje komunikaci přes Modbus TCP, MQTT (včetně podpory šifrovaného spojení) a REST API

Druhým komunikačním rozhraním je standardní sériová linka RS485 pro komunikaci protokolem Modbus RTU. Senzor funguje v režimu Modbus slave, parametry sériové linky a TCP lze konfigurovat dle potřeby. 

Vybrané varianty senzoru jsou vybaveny i bezdrátovou obousměrnou komunikací pomocí technologie LoRaWAN. Využít lze existujících sítí poskytovatelů LoRaWAN konektivity, případně vytvářet privátní sítě. Ty mohou díky dlouhému dosahu signálu (až několik kilometrů) pokrývat i rozsáhlá území (vícepatrové budovy, tovární haly, obchodní centra apod.). Pro více informací o možném využití IAQ senzorů Unipi vybavených LoRa rozhraním navštivte případovou studii Integrace interiérového IoT senzoru kvality vzduchu s LoRa komunikací.

Poznámka: pro použití LoRaWAN je nutné senzor zaregistrovat u veřejného operátora či v databázi privátní LoRaWAN gateway. Unipi technology v současnosti nenabízí LoRaWAN gateway ani převodníky.

Softwarové možnosti

Interiérové senzory kvality vzduchu jsou podporovány systémem Mervis - oficiálním softwarovým řešením pro řídicí jednotky Unipi. Senzory se chovají jako Modbus rozšíření, ve vývojovém prostředí Mervis IDE proto k jejich připojení stačí pouze přidat odpovídající komunikační kanál a senzor na něj přidat. Více informací o platformě Mervis se dozvíte na tomto odkazu.

Kromě systému Mervis lze senzory připojit i do jiných softwarových řešení (software třetích stran jako např. Node-RED, případně vlastní řešení) pomocí některého z dostupných komunikačních protokolů (viz výše).

 Model Teplota Vlhkost CO2 VOC Bar. tlak Okolní osvětlení LoRaWAN Wi-Fi
host/AP
RS485
Modbus RTU 
RW-TH

×

×

RLW-TH

×

RW-THC

×

RLW-THC

Kde interiérové senzory kvality vzduchu využijete?

Díky svým vlastnostem najdou senzory využití v řadě oblastí. Kromě sledování kvality ovzduší v domácnostech, komerčních objektech či školních budovách Vám budou nápomocny i v projektech měření a regulace. Zde můžete data ze senzorů využít k řízení a regulaci vzduchotechniky, vytápění, rekuperačních jednotek a dalších podobných zařízení.

Kam dál?