Rozšiřující moduly Unipi

Domů Produkty Rozšiřující moduly Unipi Zpět
Produkty

Řada rozšiřujících modulů Unipi Extension představuje snadný a nenákladný způsob rozšíření Vašeho projektu o další vstupy a výstupy. 

Rozšiřující moduly řady Unipi Extension představují jednoduchý a levný způsob rozšíření Vašeho projektu o další vstupy a výstupy. Moduly komunikují protokolem Modbus RTU přes rozhraní RS485 a lze je připojit k jednotkám Unipi Patron, Unipi Neuron i Unipi Axon, případně i k PLC jiných výrobců.

Přehled modelů rozšiřujících modulů

Označení DI RO AI AO RS485
Rozšiřující moduly, velikost na DIN liště: 4 moduly = 7 cm
xS11 12 13 - - 1
xS51 4 5 4 4 1

Příklady využití rozšiřujících modulů

Rozšiřující moduly jsou levným a jednoduchým řešením v případě, kdy Vám přestane dostačovat počet I/O na kontroléru. Moduly jsou řízeny logikou umístěnou na PLC, odpadá tak potřeba jejich programování. Na jednu sběrnici pak lze umístit více rozšiřujících modulů a vytvořit tak síť s vysokým počtem vstupů a výstupů řízenou jedním PLC. 

Alternativně lze rozšiřující moduly použít i pro zpřístupnění vstupů a výstupů v jiné lokaci než ve které je umístěn rozvaděč s PLC (typicky např. vedlejší místnost, jiné patro apod.). Rozšiřující modul můžete jednoduše umístit do rozvaděče v dané lokaci, připojit k němu ovládaná zařízení a následně jej jediným sériovým kabelem připojit k PLC. Výrazně tak snížíte potřebný počet a délku kabelů, čímž dosáhnete značné úspory nákladů.

Návod k připojení rozšiřujících modulů k PLC Unipi, popis jejich funkcí, technická data a další informace naleznete v technické dokumentaci či na Unipi Knowledge Base.

Speciální funkce a vlastnosti

Direct Switch
Tato funkce umožňuje propojit digitální vstup s digitálním výstupem či reléovým výstupem. Funkce je nezávislá na řídicím programu v PLC a je tak vhodná pro projekty náročné na rychlost odezvy (např. ovládání světel). Funkci lze nakonfigurovat do jednoho ze tří režimů:

  • Copy: výstup je spínán aktivním vstupem
  • Invert: výstup je spínán neaktivním vstupem
  • Toggle: výstup je spínán každou změnou na vstupu

Výchozí nastavení
Tato funkce umožňuje uložit konfiguraci modulu do jeho interní paměti. V případě restartu zařízení se následně modul automaticky nastaví dle uložené konfigurace. 

Master Watchdog
Funkce průběžně monitoruje komunikací mezi modulem a procesorem řídicí jednotky. Pokud během uživatelem nastavené doby neproběhne žádná komunikace, procesory modulu automaticky načtou uložené výchozí nastavení. Tato funkce uchová zařízení v provozu zařízení za mimořádných situací, např. při selhání řídicí jednotky či problémech se softwarem.

Desky se vstupy a výstupy jsou vybaveny vlastním kontrolním mikroprocesorem, který udržuje v provozu základní funkcionalitu I/O i v případě výpadků spojení s řídicí jednotkou či poruchy řídicí jednotky.

Adresace zařízení, nastavení DIP switche

Adresace rozšiřujících modulů se provádí buď pomocí řídicího software spuštěného na vzdálené řídicí jednotce, případně ji lze provést i manuálně pomocí integrovaného DIP switche. DIP switch umožňuje nastavit 4-bitovou adresu a manuální nastavení je vyhodnoceno prioritně před softwarovým nastavením. Pokud je adresa na DIP switchi nastavena na “0000”, veškeré manuální nastavení DIP switche je ignorováno a prioritu přebírá softwarové nastavení.

Detail DIP switche pro adresaci rozšíření

Kam dál? 

Díly

Neuron
Modbus
Patron
Gate
Unipi Extension xS11

Unipi Extension xS11

5 490 Kč
4 537 Kč bez DPH

Skladem > 20 ks
Dalších > 50 ks do 10 dnů od objednání

Neuron
Modbus
Patron
Gate
Unipi Extension xS51

Unipi Extension xS51

7 690 Kč
6 355 Kč bez DPH

Skladem > 50 ks
Dalších > 50 ks do 10 dnů od objednání

Přihlásit k odběru novinek