Data Center

Home References Data Center Back
References

Use of PLC units for data center building management system and increasing its energetic efficiency.

 

The first project UniPi controller board was used in is the SCADA and building management system for ecologically efficient data center  - headquarters of our company. This system uses the waste heat for warmin water and building heating.

K řízení systému je využíván EVOK doplněný o webové GUI dostupné v lokální síti. Systém vyhodnocuje přijaté signály z teploměrů, pohybových senzorů a digitálních vstupů napříč budovou. Na základě statistických dat a jejich predikce systém zvyšuje efektivitu využití tepla. Statistická data jsou shromážděna ze strategicky umístěných digitálních teploměrů.

System is controlled over EVOK extended with a web GUI acessible through local network, The system evaluates received data from digital thermometers, motion sensors and digital and analog inputs strategically placed across the building. Based on the statistics and the following prediction the system slowly improves its heat use efficiency.

System controls:

  • watering systems
  • access control
  • automated shutters
  • lighting
  • access gate
  • chlazení a regulace prostředí serverovny
  • cooling and environment regulation of the server room
  • integrated security camera system

Integrated access system allows to easily manage company employees' attendance. Officce doors are equipped with electronic lock, which can be unlocked over web GUI or with RFID token.

 

Screenshot from web GUI - the heating distribution system

Electric energy consumption statistics